h

Digitale ledenvergadering kiest nieuw bestuur

1 juni 2021

Digitale ledenvergadering kiest nieuw bestuur

Vrijdag 28 mei vond de eerste ledenvergadering van 2021 plaats van de SP Weert. Naast het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur spraken de leden met elkaar over deelname aan de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Ook gaven de leden het nieuwe bestuur een belangrijke opdracht mee.

De SP afdeling Weert organiseert minimaal een keer per jaar een ledenvergadering waarbij leden het met elkaar hebben over de lokale afdeling, en de partij als geheel. Door de Corona-maatregelen was het niet mogelijk om fysiek bijeen te komen, hierdoor werd de ledenvergadering digitaal georganiseerd. Op de agenda stonden onder andere het kiezen van een nieuw afdelingsbestuur en de gemeenteraadsverkiezingen in 2022.

Het bestuur van een SP afdeling wordt gekozen voor een periode van twee jaar. Na deze tijd wordt er een nieuwe verkiezing georganiseerd waarbij elk lid zichzelf kandidaat kan stellen. Voor het afdelingsbestuur hadden drie personen zich gekandideerd. Mathijs Fiddelaers stelde zichzelf herkiesbaar als afdelingsvoorzitter. Nico van den Bent, voorheen organisatiesecretaris, stelde zich kandidaat voor algemeen bestuurslid en Yasemin Kaya voor de rol van organisatiesecretaris.

Danique van den Bent, algemeen bestuurslid, heeft na een periode van 5 jaar besloten zichzelf niet opnieuw verkiesbaar te stellen voor het afdelingsbestuur. Van haar werd op afstand afscheid genomen en werd bedankt voor haar inzet voor de afdeling. ‘Ik ben dan wel uit het afdelingsbestuur, maar dat betekent niet dat ik weg ben. Jullie kunnen mij altijd bellen om ’s avonds de wijk in te gaan, of om op zaterdagen weer te verschijnen op de weekmarkt van Weert.’ Aldus Danique.

Alle drie de kandidaten zijn met ruime meerderheid gekozen en vormen de basis voor het afdelingsbestuur voor de komende twee jaar. Omdat de SP heeft vastgelegd dat een bestuur uit ten minste vijf personen bestaat gaven de leden van de Weerter SP het nieuwe bestuur de opdracht mee om komend halfjaar opzoek te gaan naar twee extra bestuursleden. Mathijs Fiddelaers: ‘Ik ben voorstander van een klein en krachtig bestuur, maar drie is echt te klein. Willen we echt de afdeling weer op volle sterkte krijgen en doen wat we als SP moeten doen, het organiseren van mensen in hun eigen buurt, moeten er minimaal twee personen bij. Als bestuur gaan we natuurlijk actief op zoek, maar ook roepen leden op om nog eens na te denken over hoe zij een rol kunnen spelen in de toekomst van de afdeling’.  

Na deze verkiezing was het woord aan de leden wat betreft deelnemen aan de gemeenteraadsverkiezingen in Weert volgend jaar. De meerderheid van de leden was het met elkaar eens. De verkiezingen 2022 komen voor de Weerter afdeling te vroeg. De SP is een partij waarbij de basis ligt op straat, met mensen, en niet in de gemeenteraad. Het risico dat door deelname onze basis zou verdwijnen is op dit moment te groot. ‘Eerst werken aan de afdeling, dan kijken naar de gemeenteraad’ aldus één van de aanwezige.

De gemeenteraadsverkiezingen vinden volgend jaar maart plaats. Tot die tijd gaat binnen de SP een commissie aan de slag om te kijken welke afdelingen in het land mee mogen, en kunnen doen. De Weerter SP moet nog een gesprek met deze commissie voeren over deelname.

U bent hier