h

Nieuwe leden maken kennis met de SP

14 september 2020

Nieuwe leden maken kennis met de SP

Het afgelopen jaar zijn er veel nieuwe leden gemaakt bij de SP. Zowel landelijk als lokaal. De nieuwe leden van de afdeling Weert waren uitgenodigd om tijdens een nieuwe-ledenbijeenkomst meer te weten te komen over hun partij. Leden die afgelopen jaar lid zijn geworden waren hiervoor uitgenodigd.

Tijdens deze avond kwamen de nieuwe SP-leden bijeen om kennis te maken met elkaar en de Socialistische Partij. Deze avond was de eerste in een reeks van bijeenkomsten over de SP.  

In het buurthuis in Moesel werd de leden kort verteld over de geschiedenis van de SP. Nadat duidelijk was waar we vandaan komen, bespraken we hoe we als socialisten naar de wereld kijken. Hierna werd uitgelegd hoe de SP werkt en hoe we deze wereld willen bereiken. Naast landelijk kwam ook de lokale afdeling van de SP aan bod.

De komende tijd staan er verschillende avonden gepland waarop we verder ingaan over onze geschiedenis, onze ideologie en onze organisatie, hiervoor worden alle leden uitgenodigd. Zet dus de data van deze avonden
alvast in je agenda;

  • Vrijdag 16 oktober 'Geschiedenis van de SP'
  • Vrijdag 27 november 'Ideologie van de SP'
  • Vrijdag 19 februari 'Organisatie van de SP'

U bent hier