h

Een plakzuil in iedere wijk

19 augustus 2020

Een plakzuil in iedere wijk

3 juli schreef de Weerter SP een brief naar de gemeente Weert. Hierin vroegen zij naar de mogelijkheden om permanente plakzuilen te plaatsen in de wijken van Weert. Op die manier heeft iedereen de kans om zijn of haar mening te uiten en verklein je de kans op wildplakken.

Ruim anderhalve maand geleden ontving de gemeente Weert een brief namens de Weerter SP. Ondanks dat er vandaag een artikel verscheen in Dagblad de Limburger, wacht de SP nog steeds op antwoord van de gemeente. In deze brief stelt de SP voor om op een prominente plek in elke wijk een plakzuil te plaatsen.

'Iedereen heeft recht op het uiten van mening, ook door middel van posters. Op dit moment moet men eerst een vergunning aanvragen voor het plaatsen van borden met posters. Deze aanvraag kost al €70,-. Daarbij komen nog de kosten voor het plaatsen van een poster. Die zijn €2,90 per poster. Het uiten van je mening wordt op deze manier beperkt. Het is eerder een verdienmodel voor de gemeente dan een middel om je mening te uiten.'. Aldus Nico van den Bent, organisatiesecretaris van de SP
Weert.

Daarnaast verkleinen plakzuilen de kans op wildplakken. Als er in elke wijk een plakzuil staat kan deze gebruikt worden door iedereen. Dat kan zijn voor een aankondiging van een festival, maar ook door wijkbewoners met een uitnodiging voor iets wat specifiek in die wijk speelt.

De brief van de SP is hier te lezen.

Bijlage: 

U bent hier