h

Wethouder belooft verbetering

24 juni 2020

Wethouder belooft verbetering

Foto: Mathijs Fiddelaers

Gisteren werd er tijdens de commissievergadering gesproken over het hondenravotterrein in de wijk Boshoven. Wim, een van de  hondenbezitters, sprak de commissieleden toe tijdens het gebruik van zijn spreekrecht. Hierop deed de gemeente enkele toezeggingen voor verbetering.

 

Tijdens de bijeenkomst op 7 juni besloten de hondenbezitters de gemeenteraad op de hoogte te brengen van de gebreken van het 'opgeleverde' ravotterrein. Door middel van een brief en bijgevoegde bijlages met foto's werden gemeenteraadsleden en het college van burgemeester en wethouders op de hoogte gebracht. Ook Fractie Duisters stelde deze zaken aan de orde door middel van vragen.

 

Wim, een van de actievoerders van het eerste moment, sprak de tijdens de commissievergadering de aanwezigen toe. Eén van de eisen van
hondenbezitters die in actie kwamen, was het omheinen van het terrein om te voorkomen dat honden de randweg op konden rennen. Tot grote ergernis is het terrein niet volledig omheind en weigerde de gemeente een poort te plaatsen, omdat een grasmaaier het terrein moet onderhouden. Doordat het terrein niet volledig omheind is of afgesloten met een poort, bestaat nog steeds de kans dat honden de weg op rennen. Ook benoemde Wim het gevaar van de grote stenen die zijn achtergebleven na het egaliseren van de grond. Naast het gevaar van de stenen, is ook het onkruid in beide greppels een probleem. Hierdoor zien honden niet dat hier een greppel ligt en kunnen erin vallen, laat staan er uit komen. 'Al met al maakt op dit moment zo'n 95% van de hondenbezitters geen gebruik van het terrein waarvoor het bedoeld is.' Aldus Wim. 'Het gaat op deze manier aan het doel voorbij.' De inbreng van Wim is hier te beluisteren.

 

Naderhand gaf wethouder Van den Heuvel aan dat ze met verschillende problemen aan de slag gaan. Zo worden binnen enkele weken de stenen verwijderd, worden beide greppels op korte termijn onderhouden en wordt gekeken of er een poort geplaatst kan worden, aangezien dit wel het geval is bij het omheinde ravotterrein langs de Graafschap Hornelaan.

 

De SP houdt samen met de hondenbezitter alles goed in de gaten. Samen zorgen zij ervoor dat de wethouder zijn woord houdt en het een prachtig terrein wordt, waarop honden samen kunnen spelen.

 

U bent hier