h

Gemeentebestuur of kinderopvang?

5 juni 2020

Gemeentebestuur of kinderopvang?

Foto: Sjoerd van Hoof / www.weertdegekste.nl

Het rapport van bureau Berenschot en Burgemeester Jos Heijmans domineerden de afgelopen maanden het nieuws. Woensdag vond in de raadszaal de discussie plaats over het rapport. Maar van een discussie was er amper sprake. 

De Burgemeester van Weert deed zijn verhaal, gevolgd door de fractievoorzitter van de PvdA ,die bij dit schouwspel betrokken raakte door valse beschuldigingen van de krant. Heijmans zou regels overtreden hebben, maar in het rapport staat juist dat er veel onduidelijkheid was over die regels. Het college en de gemeenteraad hadden hem fysiek het mandaat gegeven, maar dit bleek nergens op papier te zijn vastgelegd. Hoewel het college en de gemeenteraad de controlerende rol hebben, lieten
zij alles op een beloop.

Hierop volgde de verklaring van het college. Er werd gesproken over integriteit. Dit werd in de mond genomen door een partijloze wethouder die zelf geen idee heeft wat integriteit inhoud. Zo bleek toen hij in 2018 de SP verliet en op het pluche bleef zitten, zonder verbonden te zijn aan een politieke partij.

“Een ware schertsvertoning. In mijn ogen is Wethouder Sterk de Beul geweest namens het college. Want als je het juiste hoofd van de draak met zeven koppen afhakt zal datgene wat je als college geflikt hebt ermee verdwenen zijn. Kortom een schandelijke en mensonwaardige vertoning.” Aldus Nico van den Bent, organisatiesecretaris van de SP.

 

Al in de eerste termijn werd de voorgekookte motie van wantrouwen door de VVD, Weert Lokaal en het CDA ingebracht. Hierdoor werd de discussie -als daar al sprake van was- neer gemept en was feitelijk het eindoordeel al geveld: de burgemeester is de zondebok en moet vertrekken. Alleen de Fractie Dus-Weert had een juiste inbreng in het hele verhaal.

Het blijkt wel weer dat de gemeenteraad meer bezig is met zichzelf in plaats van wat er buiten de raadzaal gebeurt. Gemeenteraadsleden horen niet in hun ivoren toren zitten, maar moeten buiten op straat staan en het gesprek aangaan. Ze moeten gesprek met werkers van de Rissegroep, die in onzekerheid leven doordat de Rissegroep financieel in zwaar weer verkeert door corona. Ze moeten in plaats van een postadres fabriceren waar dak- en thuislozen hun post moeten ophalen, kiezen voor voldoende sociale huurwoningen.

“Wat een zooitje ongeregeld in de gemeenteraad van Weert. Meer is er op dit moment niet over te zeggen. Volgens mij is er bij de opvang van mijn dochter nog minder gezeur dan dat er woensdag te zien was tijdens het debat. Dit zijn gekozen volksvertegenwoordigers door de inwoners van Weert en volgens mij zijn ze dat vergeten. Ze zitten daar om het volk te vertegenwoordigen, niet om zichzelf beter voor te doen dan ze zijn. Het is één pot nat. En op deze manier begrijp ik dat mensen het vertrouwen in de politiek verliezen.” Aldus Mathijs Fiddelaers afdelingsvoorzitter van de SP.

Voor ons is het woensdag nogmaals duidelijk geworden. Een partij als de SP is een gemis in de gemeenteraad van Weert. Niet om een motie  meer steun te geven, niet om mee te doen zoals de rest maar om inwoners van Weert daadwerkelijk een stem te geven. Een stem die nu gemist wordt.

 

U bent hier