h

100 handtekeningen zeggen meer dan een motie

19 april 2019

100 handtekeningen zeggen meer dan een motie

Foto: WeertdeGekste

Afgelopen woensdag stond het omheinen van ravotterreinen in Weert op de agenda van de gemeenteraad. Aangezien de SP samen met hondenbezitters van Boshoven al weken bezig zijn met het ravotterrein, spraken afdelingsvoorzitter Mathijs Fiddelaers namens de SP, en Patricia van Berlo namens de hondenbezitters van Boshoven de gemeenteraad toe. Er is nog geen besluit genomen over het omheinen van ravotterreinen wat betekent dat de actie doorgaat. Wel gaf de wethouder aan meer te hebben aan meer dan 100 handtekeningen, dan aan een motie.

Woensdag werd er een voorstel ingediend om alle ravotterreinen in Weert te omheinen met een hekwerk. Doordat de SP met vele hondenbezitters op Boshoven gesproken heeft weten zij wat daar de wensen zijn. Dit kunnen zij niet beslissen voor andere wijken. Daarom koos de SP ervoor om nogmaals de problemen van het terrein in Boshoven aan te kaarten.

Namens de SP sprak Mathijs de gemeenteraad en het college toe. In zijn spreektijd haalde hij de vraag van Wim, een van de hondenbezitters aan ‘we vragen toch niks geks?’.  ‘Nee Wim jullie vragen inderdaad niks geks. Jullie vragen geen gouden bergen, jullie willen iets te zeggen hebben over jullie eigen buurt. Daar is niks geks aan.’ Zo luidde het antwoord van Mathijs. Ook benadrukte hij nogmaals dat de hondenbezitters van Boshoven meer willen dan alleen een hekwerk en dat zij geen genoegen nemen met minder. Zijn spreektijd is hier terug te kijken.

Patricia, één van de initiatiefnemers van de actie sprak namens alle ondertekenaars. Zij noemde dat elke hondenbezitter jaarlijks €84,- hondenbelasting betaald voor de eerste hond. Maar dat hondeneigenaren hier weinig van terug zien, behalve het plaatsten en het legen van prullenbakken. ‘Is het dan niet logisch om een gedeelte van deze inkomsten die binnen komen van de hondenbelasting ook daadwerkelijk te gebruiken voor de honden?’ Vroeg Patricia aan de gemeenteraad. Daarna vroeg Patricia of de gemeente ervoor kan zorgen dat het ravotterrein in de wijk Boshoven veilig gemaakt kan worden. En eventueel als pilot gebruikt kan worden voor alle ravotterreinen in Weert. De spreektijd van Patricia is hier terug te kijken.

Tijdens het bespreken van het voorstel gaven verschillende partijen aan voorkeur te hebben om het voorstel te splitsen tussen het ravotterrein in Boshoven en andere wijken. Dit betekent dat er wordt gekeken of er gestart kan worden met het terrein in Boshoven, en dit als voorbeeld kan dienen voor andere wijken.

In een gesprek achteraf gaf de wethouder aan meer waarde te hechten aan meer dan 100 opgehaalde handtekeningen dan aan een ingediende motie. Door het aantal opgehaalde handtekeningen weet de wethouder dat er een grote groep mensen achter dit voorstel staat. Dit weet hij niet als er een motie wordt ingediend. Volgende maand wordt het voorstel nogmaals besproken. In de tussentijd zitten de SP en hondenbezitters niet stil en blijven er kort opzitten.

U bent hier