h

Huisvesting Arbeidsmigranten

13 februari 2019

Huisvesting Arbeidsmigranten

De Weerter SP is tegen het verdienmodel waarbij panden worden geplaatst waarin arbeidsmigranten met honderden bij elkaar worden gezet. Hierdoor ontstaat de tegenstelling tussen woningzoekende en arbeidsmigranten. Er moeten voldoende sociale huurwoningen worden bijgebouwd zodat er voor beide groepen woningen beschikbaar zijn.

Werkgevers roepen dat we buitenlandse arbeiders moeten werven vanwege een ‘te krappe’ arbeidsmarkt. Feitelijk gaat dit om een economisch vraagstuk. Buitenlandse arbeiders werken vaak voor een lager loon en slechtere arbeidsvoorwaarden dan Nederlandse arbeiders. Dit betekent oneerlijke concurrentie op de arbeidsmarkt, en worden arbeiders tegen elkaar opgezet en uitgespeeld. De enige die in hun handen wrijven zijn de werkgevers die hun zakken vullen.

Naar aanleiding van berichten in de media, de reacties op sociale media en reacties op straat over de mogelijke komst van grote aantallen arbeidsmigranten in Weert. Zijn wij als SP Weert erg benieuwd naar de meningen en reacties van inwoners. Om te voorkomen dat allerlei initiatieven nu door elkaar gaan lopen wil de SP in Weert graag in contact komen met mensen die zich over deze situatie zorgen maken. U kunt uw zorgen of initiatief kenbaar maken via een mail aan weert@sp.nl wij nemen dan contact met u op indien u dat wenst.

Uiteraard is ons standpunt hierin duidelijk;

• Gelijk loon voor gelijk werk en geen oneerlijke concurrentie. Lonen, arbeidsvoorwaarden en sociale premies voor arbeidsmigranten mogen niet lager zijn dan voor Nederlanders.
• Heel veel Limburgers staan aan de zijlijn. Er wordt meer geïnvesteerd om werkloze mensen die hier wonen naar werk of meer uren te begeleiden.
• Er wordt discussie gevoerd over welke bedrijven we voor welke plekken in Limburg werven, waarbij ook gekeken wordt naar arbeidspotentieel in de regio.
• Waar nodig moeten zo snel mogelijk (sociale) woningen bijgebouwd worden. Door een ernstig tekort aan betaalbare woningen in regio’s met veel arbeidsmigranten ontstaan onnodige tegenstellingen tussen Limburgse woningzoekenden en arbeidsmigranten.
• Verdienmodellen, zoals de koppeling van huisvesting aan het bedrijf of aan het uitzendbureau, worden tegengegaan. Arbeidsmigranten worden niet op elkaar gestapeld in panden, op industrieterreinen en zogenaamde Polenflats.
• Gemeenten krijgen ruimte om te zorgen voor gespreide huisvesting van arbeidsmigranten, bijvoorbeeld door een maximum aantal per woning, per straat of per buurt.
• Werkgevers worden verplicht om arbeidsmigranten de Nederlandse taal te laten leren.
• Waar regels gesteld worden moeten deze ook daadwerkelijk gehandhaafd worden.

zoals te lezen is in het verkiezingsprogramma van de komende Statenverkiezingen.

U bent hier