h

"Onze" Nico nieuwe fractieondersteuner in Maastricht

6 januari 2019

"Onze" Nico nieuwe fractieondersteuner in Maastricht

Foto: Ibrahim Doslu

Op 1 januari is "onze" Nico gestart als fractieondersteuner van de SP Statenfractie in het Gouvernement. In deze functie gaat hij de statenleden helpen bij het voorbereiden van debatten, het uitzoeken van allerlei zaken zodat de volksvertegenwoordigers een goede mening kunnen vormen om zo het SP-Geluid goed te kunnen laten horen in de bestuurslaag van de provincie.

Nico zegt zelf over zijn functie: ‘De Statenfractie van de SP zit in Maastricht om de verhalen van alle Limburgers ten gehore te brengen. Of het nu gaat over de plannen voor een randweg in Nederweert, de windmolens in Venlo of het kappen van bomen langs de N280 in mijn eigen Weert.  De ervaringen van betrokken inwoners is het uitgangspunt hoe de wij een debat in gaan. Mijn doel is om deze verhalen mee te nemen in de voorbereiding van de debatten, en onze Limburgse SP-fractie te voorzien van de juiste argumenten.’

‘Uiteraard blijf ik actief in Weert. De basis ligt bij de mensen. Door met hen in gesprek te blijven gaan kom je erachter wat er daadwerkelijk speelt. En wat er moet veranderen.’ Aldus Nico.

Wat doet de provincie nu eigenlijk?

In het bestuursakkoord Rijk-provincies is besloten dat de Provinciale Staten voornamelijk verantwoordelijk is voor het omgevingsbeleid in de regio. De kerntaken van de Provinciale Staten zijn:

1.    duurzame ruimtelijke ontwikkeling en inrichting, waaronder waterbeheer;
2.    milieu, energie en klimaat;
3.    vitaal platteland;
4.    regionale bereikbaarheid en regionaal openbaar vervoer;
5.    regionale economie;
6.    culturele infrastructuur en monumentenzorg;
7.    kwaliteit van het openbaar bestuur

U bent hier