h

Geen signalen overbelasting kinderpsychologen in Midden-Limburg

10 januari 2018

Geen signalen overbelasting kinderpsychologen in Midden-Limburg

Foto: Wassim Loumi / Wikipedia Creative Commons

Begin november vorig jaar stelde de SP vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders naar aanleiding van berichten over kinderpsychologen die verdrinken in de bureaucratie en daarom geen contracten meer met gemeenten aangaan. In Weert en in de rest van Midden-Limburg gaat het volgens de gemeente goed. Weert werkt in de jeugdhulp samen in Midden-Limburgs verband.

Gemeenten zijn sinds enkele jaren verantwoordelijk voor de jeugdzorg. Kinderen of jongeren met problemen komen niet zelden onder behandeling van een kinderpsycholoog. De gemeente sluit daarom zorgcontracten met kinderpsychologen af. Behandelingen moeten door hen gedeclareerd worden bij de gemeente. Op veel plekken is dat blijkbaar zo een rompslomp dat kinderpsychologen niet meer met gemeenten samen willen werken omdat administratie en ‘bonnetjes inleveren’ enorm veel tijd kost.

Maar volgens de gemeente zijn er in Midden Limburg geen problemen. De gemeente erkent in haar antwoordbrief dat ze merkt dat de werkdruk onder kinderpsychologen hoog is. Maar er zijn geen kinderpsychologen die geen contracten meer aan willen gaan en ook de doorverwijzing vanuit de huisartsen loopt goed. ‘Huisartsen geven aan eenvoudig de weg te vinden naar de jeugd-GGZ’ aldus de gemeente.

Op de vraag waarom het in Weert, In Midden-Limburg wel goed gaat antwoord de gemeente dat aanbieders, waaronder dus ook kinderpsychologen, nauw betrokken worden bij het opzetten van het jeugdhulpbeleid. Door met elkaar na te denken over hoe alles het gemakkelijkst geregeld kan worden wordt bureaucratie vermeden. Bovendien is de jeugdhulp in Midden-Limburg van oudsher goed georganiseerd en speelt het Centrum voor Jeugd en Gezin een goede rol in de samenwerking.


DOOR MET ELKAAR NA TE DENKEN WORDT BUREAUCRATIE VERMEDEN

Begin dit jaar wordt het jeugdhulpbeleid grondig onder de loep genomen. De gemeente let tijdens deze evaluatie extra op mogelijke problemen rond kinderpsychologen naar aanleiding van de brief van de SP.

De SP is tevreden met de antwoorden en blij dat er naar aanleiding van de brief extra aandacht aan mogelijke problemen bij kinderpsychologen wordt gegeven.

Reactie toevoegen

U bent hier