h

Hoe gaat het in Weert met de jeugdpsychologie?

2 november 2017

Hoe gaat het in Weert met de jeugdpsychologie?

Gisteren was er in het radioprogramma 'Radio EenVandaag' een noodkreet te horen van kinderpsychologen. Sinds de overheveling van jeugdzorg vanuit het Rijk en de provincie naar de gemeenten zou de administratieve rompslomp enorm toegenomen zijn. Onnodig volgens de beroepsgroep. De SP wil weten hoe het in Weert geregeld is.

Kinderpsychologen krijgen vaak doorverwijzingen van jonge patiënten vanuit de huisarts. Dat valt onder de Jeugd-GGZ, de Jeugd-Geestelijke Gezondheids Zorg. Kinderpsychologen doen nuttig werk om jongeren met problemen te helpen op het goede spoor te blijven en een toekomst voor zichzelf te vinden. 

Hoe is in Weert de Jeugd-GGZ geregeld? Wat wil de SP weten?

  • Zijn er in onze gemeente of onze regio kinderpsychologen die (vanwege bureaucratie) geen zorgcontracten meer willen aangaan?
  • Zijn er in onze gemeente of onze regio klachten van huisartsen dat de doorverwijzing naar de jeugd-GGZ niet goed verloopt?
  • Zo ja, ziet u mogelijkheden om de bureaucratie binnen dit veld terug te dringen?
  • Zo nee, kunt u aangeven waardoor het in onze regio beter geregeld is dan in de rest van het land?

De gemeente moet binnen twee weken antwoord geven op deze vragen

U bent hier