h

SP wil actievere rol gemeente bij integratie statushouders

17 december 2017

SP wil actievere rol gemeente bij integratie statushouders

Foto: Riya Geboers / Riya Geboers

In Weert zijn in het afgelopen jaar 88 mensen komen wonen met een asielstatus. Participatie en integratie gaan goed in Weert. Maar het kan nóg beter, vindt de SP.

Statushouders zijn vluchtelingen die de asielstatus hebben gekregen. Ze laten een moeilijke geschiedenis achter zich. Ze willen niets liever dan veiligheid en stabiliteit en zich wortelen in hun nieuwe land. Werk vinden en hun kinderen en zichzelf de nieuwe kansen geven, die door de situatie in het land dat zij moesten verlaten, niet mogelijk waren. 

Sinds de wijziging op de Wet Inburgering is 2013 is aan de wet toegevoegd dat inburgeraars zelf verantwoordelijk zijn voor de inburgering.

En wat is het resultaat? Landelijk slaagde in 2012 zestig procent van de inburgeraars binnen de termijn van drie jaar. Vier jaar later was dat gedaald naar drieëndertig procent. De cijfers in Weert zijn niet bekend, maar zullen niet veel anders zijn.

'Daar komt nog bij dat niet alle taalaanbieders even goed zijn of betrouwbaar. Ze lokken deelnemers met een zogenaamd gratis laptop naar een online cursus. Inburgeraars verwachten dat het in het westen allemaal goed geregeld is en zijn er niet op bedacht dat hen een oor kan worden aangenaaid door malafide aanbieders,'aldus SP raadslid Riya Geboers. 

‘Die eigen verantwoordelijkheid werkt niet productief, mogelijk zelfs negatief,’ zegt Madelon Kloosterboer. Zij onderzocht met haar scriptie  Het belang van én achter inburgering in 2015 het Nederlandse inburgeringsbeleid ten aanzien van erkende vluchtelingen. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) pleit er nu (december 2017) voor om de gemeenten de regie op de inburgering terug te geven.

Daarom heeft de SP in de laatste raadsvergadering van 2017 een motie ingediend met de opdracht:  

Gemeente neem zelf het heft in handen. Onderzoek hoe we actief de regie op de inburgering kunnen nemen. Binnen de kaders van de wet.  Met het doel de statushouders sneller en beter de Nederlandse taal te leren.

De meerderheid in de raad was ervoor. Hoe zou het ook anders kunnen?  Want er is een slag te winnen. Het is in het belang van ons allemaal dat nieuwkomers zo goed mogelijk begeleid worden, zodat zij een eerlijke kans krijgen mee te doen in de samenleving. Samen met ons in Weert.

U bent hier