h

Stemadvies voor de waterschapsverkiezingen

16 maart 2015

Stemadvies voor de waterschapsverkiezingen

De SP doet niet mee aan de waterschapsverkiezingen op 18 maart. Wel geeft de SP een stemadvies; kies voor de lijst ‘Water Natuurlijk’.

Waarom doet de SP niet mee?

Kamerlid Ronald van Raak. ‘Als algemene regel geldt dat we als SP meedoen aan democratische verkiezingen. Maar we vinden vooral dat er een goede verbinding moet zijn tussen onze volksvertegenwoordigers en de mensen die ze vertegenwoordigen. ‘Geen fractie zonder actie’ is een bekende stelregel in de SP. Dat is in de waterschapsbesturen heel moeilijk.’

‘In tegenstelling tot gemeenten en provincies zijn de waterschappen namelijk geen politiek bestuur. Zij hebben vooral uitvoerende taken, en dat moet ook zo blijven. Verkiezingen en de deelname van partijen maken het waterschap politieker. Dat is ongewenst. Als het gaat om politieke beslissingen, zijn vooral de provincies aan het woord,’ aldus van Raak

Toch vindt de SP dat nu de mogelijkheid om te stemmen er eenmaal is daarvan ook maar beter gebruik gemaakt kan worden. En dan liggen de uitgangspunten van de lijst ‘Water Natuurlijk’ dicht bij die van de SP.

SP doet niet mee aan waterschapsverkiezingen

U bent hier