h

SP stelt Kamervragen over tekort jeugdzorg Midden-Limburg

26 november 2014

SP stelt Kamervragen over tekort jeugdzorg Midden-Limburg

Met de deadline waarvóór gemeenten contracten met zorginstellingen moeten afsluiten in zicht is het gat tussen wat Midden-Limburg krijgt en wat het nodig heeft voor uitvoering van de jeugdzorg nog steeds niet dicht. De SP heeft daarom vragen gesteld aan staatssecretaris van Rijn omdat hij snel over de brug moet komen.

Weerter wethouder Paul Sterk vergeleek het financiële gat eerder met de Bermuda-driehoek omdat Den Haag geen antwoorden kan geven. ‘De jeugdzorg in Midden-Limburg kampt met een onverklaarbaar gat. Waar de Bermudadriehoek ooit berucht was omdat er op onverklaarbare wijze vliegtuigen en schepen verdwenen, zo lijkt Midden-Limburg haar eigen Bermudadriehoek te kennen. Getallen over de jeugdzorg verdwijnen er zomaar in. En met die getallen verdwijnt een deel van het budget waarmee we de zorg voor onze jeugd proberen te realiseren. Onze kinderen zouden niet de dupe mogen zijn van dit gegoochel met getallen.’
 
Concreet zijn de Midden-Limburgse gemeenten nog in onderhandeling met de Mutsaersstichting, een beoogde zorginstelling om jeugdzorg namens de Midden-Limburgse gemeenten uit te voeren.
 
De gemeente wil op dit moment niet ingaan op de voortgang van de onderhandelingen. Wethouder Paul Sterk; ‘we zijn constructief in gesprek met de Mutsaersstichting. Tijdens de onderhandelingen doen we geen uitspraken en dat geldt ook voor de Mutsaersstichting. Maar laat ik duidelijk zijn dat de kern van het probleem wat ons beiden betreft niet bij de onderhandelende partijen ligt. Dat hebben we ook al maanden duidelijk proberen te maken aan de Staatssecretaris en samen niet voor niets steun gezocht bij de Transitie Autoriteit Jeugd. Prima dat de SP daar nu landelijk aandacht voor vraagt.
 
Nog deze week hopen de gemeenten en de Mutsaersstichting tot een oplossing te komen.
 

U bent hier