h

Akkoord over jeugdhulp

28 november 2014

Akkoord over jeugdhulp

De Midden-Limburgse gemeenten hebben een akkoord gesloten met jeugdhulpaanbieder De Mutsaersstichting. Woendag kwam al naar buiten dat de partijen nog constructief in gesprek waren maar dat de deadline waarop men er uit moest zijn in zicht kwam. Er is nu een overeenkomst gesloten voor de eerste drie maanden.

In deze drie maanden gaan de partijen verder werken aan een overeenkomst voor de rest van 2015. In Midden Limburg krijgen ruim 700 kinderen specialistische jeugdhulp. De Mutsaersstichting is een aanbieder van specialistische jeugdzorg.

Het feit dat de Mutsaersstichting en de gemeenten er toch uit zijn gekomen toont aan dat er vanuit beide kanten geen kwade wil is. Het probleem is echt te weinig geld en onduidelijkheid vanuit Den Haag.

Weerter wethouder Paul Sterk. "We hebben constructief samengewerkt met de Mutsaersstichting om in het belang van de kinderen en hun families tot goede afspraken te komen. Nog lang niet alles is duidelijk hoe het in 2015 precies zal lopen, maar we zetten er samen de schouders onder. En we zullen ons ook weer laten horen bij de Staatssecretaris, de Tweede Kamer en de Provincie om voor de toekomst de zorg en hulp voor kwetsbare kinderen te kunnen blijven bieden, wanneer zal blijken dat we geld tekort komen."

Het sluiten van de overeenkomst met de Mutaersstichting is het laatste puzzelstukje dat ervoor zorgt dat alle zorgtaken waar de gemeente vanaf 1 januari verantwoordelijk voor is geregeld zijn.

SP stelt Kamervragen over tekort jeugdzorg Midden-Limburg

U bent hier