h

Weert wil snel gesprek over bestuurlijke problemen veiligheidsregio

25 september 2014

Weert wil snel gesprek over bestuurlijke problemen veiligheidsregio

De gemeenteraad van Weert steunde gisteravond unaniem een oproep van de SP fractie om de gemeenteraden te betrekken bij het omvormen van de begroting van de veiligheidsregio Limburg Noord. Ook werd duidelijk gemaakt dat de veiligheidsregio snel tekst en uitleg moet geven over de bestuurlijke problemen.

“De veiligheidsregio liet vorige week weten dat de begroting van 2014 afstevent op een tekort van 2,3 miljoen euro. De gemeenten mogen dat ophoesten. Ook de directeur is opgestapt, terwijl zij nog geen half jaar op de functie zat. Het rommelt aan alle kanten,” aldus SP raadslid Bert Peterse.

“Daarnaast wil de veiligheidsregio haar begroting anders gaan opbouwen. Dat klinkt heel technisch, maar de veiligheidsregio heeft de afgelopen jaren steeds meer taken van gemeenten overgenomen. Iedere gemeente heeft die kosten weer anders berekend. Die zijn gewoon overgenomen. Hierdoor zijn er verschillen tussen gemeenten. Dat wil men nu voor iedere gemeente op een zelfde manier gaan berekenen. Op zich een goede zaak, maar de bestuurlijke chaos die het nu is, moet ook worden opgelost.”

De gemeenteraad gaat over het beschikbaar stellen van het budget aan de veiligheidsregio,” legt Peterse uit. “Dat betekent als er een andere berekening komt dit budget hoger of lager uit kan vallen. Als de gemeenteraden hier niet in betrokken worden, kan er straks iets uit komen waar niemand het mee eens is en toch iedere gemeenteraad zich gedwongen voelt er mee in te stemmen. Die situatie wil de SP voorkomen. Daarom gaat de burgemeester van Weert er nu voor zorgen dat de gemeenteraden hier iets over te zeggen krijgen.”

Tijdens de gemeenteraadsvergadering zei de burgemeester verder toe de veiligheidsregio uit te nodigen om in Weert tekst en uitleg te komen geven over de bestuurlijke problemen en de gevolgen daarvan. De SP diende ook een motie in om dat te bereiken die door alle partijen werd gesteund.

Peterse is hier tevreden mee. “Jaar op jaar heeft de SP aangegeven dat de democratische controle op de gang van zaken bij de veiligheidsregio groter moet. Ik ben dan ook blij dat nu in Weert hier unanieme steun voor is. Nu moet de organisatie van de veiligheidsregio efficiënter, goedkoper en democratischer!”

De motie van de SP

U bent hier