h

SP wil opheldering over voorgenomen ontslagen bij De Risse

12 september 2014

SP wil opheldering over voorgenomen ontslagen bij De Risse

Onlangs stuurde de ondernemingsraad van De Risse een brandbrief aan de gemeenteraad om aandacht te vragen voor het voornemen om 122 tijdelijke contracten bij de sociale werkvoorziening niet verlengen. De SP wil van het college van burgemeester en wethouders weten of dit klopt en er alles aan doen om mensen aan het werk te houden.

Uit de brief van de ondernemingsraad blijkt dat er nog geen definitief besluit is gevallen. De SP wil opheldering van de gemeente omdat het bestuur van de Risse mede gevormd door wethouders uit de drie gemeenten waarin De Risse actief is.

SP raadslid Bert Peterse ’We hebben als SP aan B&W om een kopie van het antwoord op de brandbrief gevraagd. We willen graag weten of en zo ja waarom de contracten niet verlengd worden na het einde van dit jaar. Daarnaast is er een brief van de directeur van de Risse waarin hij stelt dat de mensen aan het werk houden Verder stelt de directeur van de Risse dat verlengen van de contracten ook voor de Risse zelfs financieel voordeliger zou zijn. Dat zie ik graag onderbouwd, dus heb ook die brief opgevraagd.'

De SP stelde de vragen tijdens een informatiebijeenkomst voor raadsleden afgelopen woensdag. Omdat wethouder Litjens niet aanwezig was en niet meteen kon antwoorden krijgt de SP zo snel mogelijk een reactie op papier.

Peterse'We hebben ook om duidelijkheid gevraagd of mensen met tijdelijke contracten na het einde van het jaar nog volledig recht hebben op een werkplek bij de sociale werkvoorziening. In dat geval kan het verlengen van de contracten voor iedereen beter zijn. Ook voor de gemeente omdat de mensen anders op straat staan, een uitkering moeten aanvragen en hulp moeten krijgen bij het zoeken naar ander werk. Dat betekent natuurlijk onzekerheid en frustratie voor de mensen maar heel cru gezegd ook extra kosten voor de gemeente.'

Door veranderingen in de wet krijgt de gemeente er vanaf 2015 niet alleen extra taken bij op het gebied van de zorg maar ook op het gebied van de sociale werkvoorziening. De SP houdt de ontwikkelingen rond het invoeren van al die nieuwe taken scherp in de gaten.

Sinds jaar en dag zet de SP zich in voor De Risse. Vele keren werd er samen met werknemers actie gevoerd vóór het uitbannen van misstanden en het behoud van banen. De SP neemt het op voor de mensen, zowel aan de poort als in de raadszaal.

Opnieuw zorgen over ontslagen bij De Risse

U bent hier