h

SP Weert wil opheldering over besteding GOML-geld ECI Roermond

10 juli 2014

SP Weert wil opheldering over besteding GOML-geld ECI Roermond

De SP wil opheldering over Weerter geld dat naar het geflopte prestigeproject ECI cultuurfabriek in Roermond is gegaan. Het lijkt erop dat via de gewraakte ‘Gebieds-ontwikkeling Midden-Limburg’, waar de SP zich altijd tegen heeft verzet, er ten onrechte gemeenschapsgeld in het project is gestoken omdat men zich niet aan afspraken en regels heeft gehouden.

In de Limburger van 3 juli 2014 staat een uitgebreid bericht over een justitieel onderzoek naar de ontwikkeling van het cultuureiland ECI in Roermond. De gebiedsontwikkeling  Midden Limburg (GOML) heeft als samenwerkingsverband van de zeven Midden Limburgse gemeenten en de provincie voor 3 miljoen euro bijgedragen aan de ontwikkeling van het complex.

Het justitieel onderzoek en de voorwaarden voor de regionale bijdrage vraagt om opheldering voor de SP fractie in Weert.

“Voorwaarde voor de regionale bijdrage was een sluitende exploitatie van de ECI,” stelt het Weerter SP-raadslid Bert Peterse. Hij vervolgt: “Daarnaast, als het waar is dat de ECI voor een hoger bedrag is verkocht dan getaxeerd, zoals De Limburger vermeldt, is de onrendabele top ook hoger geweest.

Op deze wijze is in dat geval onterecht en te veel financiële middelen van de GOML ten bate van de realisatie van de het project Cultuureiland ECI Roermond ingezet. De SP verwacht dan ook, afhankelijk van de resultaten van het justitieel onderzoek, een gepaste reactie vanuit de GOML-gemeenten en de provincie Limburg.”

De SP fractie Weert heeft zich altijd kritisch opgesteld tegenover de GOML. Peterse: “Onze kritiek is vooral dat het regionale geld in Roermond is geïnvesteerd. Bij de eindbalans vorig jaar bleek 23,53% van de middelen in Roermondse projecten te zitten. Weert heeft 10,3% (+/- 4 miljoen euro) van de middelen ingelegd en 8,34% (+/- 3,3 miljoen euro) van de middelen ontvangen. Hiermee is de GOML vooral het rondpompen van geld geweest. Daarnaast is er het gebrek aan democratische controle. Vraag is dan ook hoe de regionale bestuurders van de GOML geïnformeerd zijn. 

Daarnaast moeten de gemeenteraden ook hun controlerende taak kunnen uitvoeren, vandaar dat wij deze vragen aan het college van Weert stellen, om in nieuwe regionale samenwerkingsverbanden dit goed te regelen.”

U bent hier