h

Provincie geeft topprio aan stoptrein Weert - Roermond

4 januari 2014

Provincie geeft topprio aan stoptrein Weert - Roermond

Vroeg de SP onlangs om wat extra inzet voor een stoptreinverbinding tussen Weert en Roermond van de gemeente, de provincie doet dat nu al ongevraagd! Het provinciebestuur van Limburg stelt voor om de verbinding met nieuwe stations in Baexem en Haelen te benoemen tot topprioriteit.

Het tot prioriteit verklaren van de stoptrein betekent dat de provincie extra energie wil gaan steken om er voor te zorgen dat de stoptrein er komt. Aan de minister wordt gevraagd om voor 1 maart 2014 het principebesluit te nemen dat de stoptreinverbinding Roermond-Weert wordt toegestaan. De notitie waarin dit wordt voorgesteld wordt op vrijdag 10 januari 2014 behandeld in de Provinciale Staten van Limburg.

De SP is blij met deze impuls en hoopt dat de gemeente vol aanhaakt. Het is nù actueel. De partij vroeg daar eind vorig jaar al om. De SP kreeg toen trouwens via onder meer de sociale media wat kritiek op haar pleiten voor de stoptrein. Het zou de status van Weert als intercitystation in gevaar brengen.

SP fractievoorzitter en lijsttrekker Jeroen Goubet wuift die kritiek weg. ‘Wij denken dat een stoptrein juist een manier is om Weert als OVknooppunt en daarmee ook als intercitystation te versterken. Station Maarheeze is een groot succes, we willen een trein naar België, het busstation in Weert wordt verbeterd, ik zie alleen positieve dingen gebeuren die voor meer gebruik van het OV zorgen!’

Bovendien heeft de NS de afgelopen jaren al een paar keer laten weten zelfs niet eens de behoefte te hebben om de intercitystatus nader te onderzoeken. “De intercity zal gewoon blijven stoppen op station Weert” aldus een woordvoerster van de NS in 2011 nadat er weer discussie over de status was ontstaan door het vertrek van de KMS.

Als de Provinciale Staten ‘ja’ zeggen tegen het plan dan kan de verbinding Weert – Roermond meegenomen worden in de nieuwe aanbesteding voor het openbaar vervoer in Limburg en dan kan de trein in 2016 al gaan rijden.

https://weert.sp.nl/nieuws/2013/12/haagse-politiek-pakt-regio-alweer-voorlopig-geen-stoptrein-weert-roermond

U bent hier