h

Privatisering buitendienst gemeente Weert stap te ver voor SP

16 december 2013

Privatisering buitendienst gemeente Weert stap te ver voor SP

De SP heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen het voorstel gestemd om verder te gaan met de privatisering van de buitendienst. De partij kreeg wel unanieme steun voor een voorstel om als gemeenteraad meer betrokken te blijven bij dit proces.

De toezeggingen en de keuze verder te gaan met privatiseren zijn een keuze waar de SP uiteindelijk niet achter kan staan.

“De SP kiest voor een goede buitendienst als onderdeel van de gemeentelijke organisatie,” stelt SP-raadslid Bert Peterse. “De verwachte kostenbesparing is niet goed onderbouwd. Daarnaast betekent dit waarschijnlijk op den duur een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden voor medewerkers."

Peterse licht verder toe. "De gemeente heeft een onderzoek laten doen of dat er kosten bespaard kunnen worden op de buitendienst. Maar de uitkomst privatisering stond vooraf al vast. Weert wil een zogenaamde overheids-NV oprichten die verantwoordelijk wordt voor de milieustraat, afvalinzameling, straatreiniging, groenonderhoud, onderhoud aan de riolering en de wegen en nog enkele activiteiten. Door dit vergaande besluit nu drie maanden voor de verkiezingen te nemen, wordt een nieuwe coalitie bijna voor het blok gezet.”

De SP trekt de kostenbesparing in twijfel. Peterse: “Dit is helemaal afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met het bedrijf waarmee de overheids NV samen opgericht wordt. Privatisering buitendienst gemeente Weert stap te ver voor de SP

De SP heeft als enige partij in de gemeenteraad tegen het voorstel gestemd om verder te gaan met de privatisering van de buitendienst. De partij kreeg unanieme steun voor een voorstel om als gemeenteraad meer betrokken te blijven bij dit proces. De toezeggingen en de keuze verder te gaan met privatiseren zijn een keuze waar de SP uiteindelijk niet achter kan staan.

“De SP kiest voor een goede buitendienst als onderdeel van de gemeentelijke organisatie,” stelt SP-raadslid Bert Peterse. “De verwachte kostenbesparing is niet goed onderbouwd. Daarnaast betekent dit een verslechtering van de arbeidsvoorwaarden in de toekomst. Weert wil een overheids-NV oprichten die verantwoordelijk wordt voor de milieustraat, afvalinzameling, straatreiniging, groenonderhoud, onderhoud aan de riolering en de wegen en nog enkele activiteiten. In de opdracht van het college om dit te onderzoeken stond deze uitkomst bij voorbaat al vast. Door dit vergaande besluit nu drie maanden voor de verkiezingen te nemen, wordt een nieuwe coalitie bijna voor het blok gezet.”

De SP trekt de kostenbesparing in twijfel. Peterse: “Dit is afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden. Zo’n overheids-NV zal winst willen maken. Dus lagere kosten en zo veel mogelijk meerwerk binnenhalen. De gemeente zal dat als aandeelhouder en opdrachtgever willen voorkomen. Daar moeten weer allerlei afspraken over worden gemaakt en dat moet weer worden gecontroleerd. Alle efficiëntie die de buitendienst nu heeft wordt zo ongedaan gemaakt. Er wordt een hele papieren tijger opgericht. 

Bovendien betekent het dat toekomstig personeel niet onder gemeente CAO komt te vallen, maar eerder kan rekenen op flexcontracten en dergelijke. Voor de SP reden om tegen dit voorstel te zijn.”

Ondanks de bezwaren tegen de privatisering diende de partij een wijzigingsvoorstel in. Peterse: “Het liefst hadden we dit tijdens de coalitieonderhandelingen besproken, maar de huidige coalitiepartijen wilden het privatiseringsbesluit nu afhandelen. Op ons initiatief en dat van het CDA zijn nu een heel aantal scherpe kantjes van het voorstel afgehaald. De gemeenteraad krijgt veel meer tussentijdse informatie en een rol in het hele privatiseringsproces. Hier was steun voor van de hele gemeenteraad.

Voor ons als SP bleven er principiële bezwaren tegen het privatiseren van de buitendienst en daarom hebben we tegen het voorstel gestemd.”

U bent hier