h

SP en PvdA: starters en sociale huurders ontzien

28 oktober 2013

SP en PvdA: starters en sociale huurders ontzien

In de aankomende raadsvergadering wordt de ‘nota grondprijsbeleid 2013-2014' behandeld. De SP en de PvdA gaan het initiatief nemen om de plannen op twee punten aan te passen en zo starters en huurders te ontzien van kostenstijgingen.

Allereerst willen de SP en de PvdA niet dat het college de prijs van grond die bestemd is voor de bouw van sociale huurwoningen met 4,29% laat stijgen. De verhuurder die woningen wil gaan bouwen zal die kosten immers hoogstwaarschijnlijk op de een of andere manier gaan doorberekenen aan de toekomstige bewoners. Tel daar andere huurverhogingen die huurders de komende tijd voor de kiezen krijgen bij op en er ontstaat een onacceptabele kostenstijging wat de socialisten en de sociaal-democraten betreft.

Ten tweede wil het college geen subsidie meer geven op de grondprijs bij de bouw van starterswoningen. Het college zegt dat er door de daling van de huizenprijzen inmiddels genoeg huizen in de categorie starterswoning in Weert te koop zijn. Dit zijn woningen die goedkoper zan dan 170.000 euro. Maar dat zijn allemaal bestaande woningen. Een nieuwbouwwoning voor starters wordt daardoor minder betaalbaar en dus moeilijker haalbaar.

De twee partijen zijn bereid om toch akkoord te gaan met het afschaffen van de subsidie ‘maar dan moet de wethouder over de brug komen. We willen dan bepaalde toezeggingen zodat een nieuwbouwwoning ook voor starters een bereikbaar doel blijft. Want de kosten van een nieuwbouwhuis zijn ook op andere manieren te drukken. Je kunt dan denken aan slimmer, bijvoorbeeld meer geschakeld bouwen, creatief omgaan met de kavelgrootte en levensloop-bestendig bouwen, huizen die gemakkelijk van starterswoning naar zorgwoning omgebouwd kunnen worden. De wethouder heeft gezegd dat projectontwikkelaars al bezig zijn met van dit soort ideëen dus het hoeft niet moeilijk te zijn om ons tegemoed te komen, ‘aldus SP fractievoorzitter Jeroen Goubet.

Goubet: 'Juist in een moeilijke tijd moeten de mensen met de smalste beurs worden ontzien. Daar draagt ons eerste wijzigingsvoorstel aan bij. Het tweede voorstel laat zien dat wij niet alleen praten over jongeren en starters in Weert willen houden maar ook met plannen komen. We hopen op brede steun van de rest van de raad.

De twee voorstellen zullen tijdens de raadsvergadering van oktober aanstaande woensdag ingediend worden.

U bent hier