h

SP stelt vragen over cameratoezicht op de openbare weg

9 april 2013

SP stelt vragen over cameratoezicht op de openbare weg

De SP fractie Weert informeert naar het cameratoezicht op de openbare weg. Dit naar aanleiding van het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht aan de Boender op Laarveld. Ook op andere plekken in de stad is cameratoezicht, maar dan in permanente vorm. De partij wil weten wie die beelden kan zien en om welke reden die camera’s zijn geplaatst.

SP-raadslid Jeroen Goubet verduidelijkt: “Met het plaatsen van tijdelijk cameratoezicht aan de Boender bij de chalets in Laarveld, is nu weer een locatie in de openbare ruimte waar camera’s als toezichtmiddel worden ingezet. Al geruime tijd wordt bedrijventerrein Kampershoek met camera’s bewaakt en recent zijn ook camera’s geplaatst op het bedrijventerrein kanaalzone 1 (o.a. Tegenover Basculeweg op de Straevenweg en op de Parallelweg). Hiermee verschuift het domein van cameratoezicht van een afsluitbaar gebied (Kampershoek) steeds verder op en in permanentere vorm in het openbaar gebied.”

De SP fractie maakt zich zorgen over deze verschuiving. Goubet: “Een van de uitgangspunten voor de SP is dat cameratoezicht tijdelijk van aard is. Daarnaast is het wenselijk, zeker wat het openbare gebied betreft, dat het toezicht onder democratische controle valt. Ten derde moeten eerst alle andere middelen zijn ingezet voordat tot cameratoezicht wordt overgegaan.”

De SP wil over de locaties op Kampershoek en Kanaalzone 1 weten tegen welk probleem het cameratoezicht dient en welke andere middelen zijn toegepast voor er camera’s zijn geplaatst. Ook is de fractie benieuwd wie over de beelden kan beschikken.

U bent hier