h

SP: dodenherdenking zonder religieus sausje

29 januari 2013

SP: dodenherdenking zonder religieus sausje

Burgemeester Heijmans van Weert heeft het initiatief genomen om de jaarlijkse dodenherdenking op vier mei dit jaar in de Sint Martinuskerk te willen houden. De SP heeft hier een bezwaar tegen omdat de burgemeester opmerkte dat ‘de plechtigheid het katholieke karakter van de St. Martinuskerk als parochiekerk dient te eerbiedigen’ en de deken heeft laten weten dat ‘de meningen uiteen liepen over de aanwezigheid van het COC en een dominee, waardoor er nog wat kou uit de lucht gehaald moet worden’.

‘Het ziet er dus naar uit dat de bijeenkomst zal worden getoetst aan de normen van de katholieke kerk. En die normen betekenen blijkbaar dat men problemen heeft met de sexuele voorkeur en het geloof van aanwezigen die de doden willen herdenken. Dat is onacceptabel.’ aldus SP raadslid Bert Peterse.

De socialisten zullen morgen in de raadsvergadering met een voorstel komen om de dodenherdenking niet in de Martinuskerk te laten plaatsvinden.

De laatste jaren vond de dodenherdenking in de Weerter Paterskerk plaats die geen dienst meer doet als kerk. Toenmalig burgemeester Niederer verplaatste de herdenking in 2007 hiernaartoe vanwege de ´katholieke insteek´ in de Martinuskerk. Burgemeester Heijmans wil nu terug omdat de Martinuskerk centraler in de stad ligt en op kortere loopafstand van de Rumolduskapel, waar jaarlijks een krans gelegd wordt voor oorlogsslachtoffers.

Alleen de loopafstand tussen kerk en Rumolduskapel kan wat de SP betreft geen reden zijn om een locatie te kiezen waar een deel van de bevolking moeite mee heeft.

SP raadslid Bert Peterse; ‘De dodenherdenking is geen religieuze gebeurtenis en de gemeente, de overheid, mag er niet aan bijdragen dat deze bijeenkomst niet voor iedereen toegankelijk is. De locatie dient ondergeschikt te zijn aan de inhoud van het programma. Daarbij staat artikel 1 van de grondwet centraal waarin letterlijk staat dat in Nederland discriminatie wegens godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht of op welke grond dan ook, niet is toegestaan.’

De SP zal morgen via een motie (voorstel) het college oproepen om in overleg met het comité Bevrijding en Herdenkingen Weert een andere locatie voor de dodenherdenking van 4 mei 2013 te zoeken dan de St. Martinuskerk. De partij Weert Lokaal heeft toegezegd de motie te zullen steunen.

U bent hier