h

Weerter SP leden hebben vertrouwen in programma en kandidatenlijst

9 juni 2012

Weerter SP leden hebben vertrouwen in programma en kandidatenlijst

NieuwjaarsbijeenkomstZaterdagmorgen kwamen zeventien Weerter SP´ers bij elkaar in café zaal Beatrix in Weert om het concept verkiezingsprogramma en de kandidatenlijst voor de Kamerverkiezingen op 12 september door te spreken. Eensgezindheid en enthousiasme over het programma en nuttige aanvulling die de SP Weert door zal spelen naar de landelijke partij.

De leden van de SP hebben het woord over het programma en de lijst. Op ledenvergaderingen zoals die vanmorgen in Weert kunnen alle leden die dat willen zich uitspreken.

En de leden waren optimistisch over hoe de SP er voor staat. De SP wil regeren en is er klaar voor. Enkelen maakten zich hier wel zorgen over. Er zal goed uitgelegd moeten worden welke punten de SP binnenhaalt en welke niet als het zo ver komt dat de SP kan gaan meeregeren. En de terechte vraag werd gesteld of de partij er organisatorisch klaar voor is, ging de groei van de laatste tijd niet te hard? Hoe rekenen we af met alle vooroordelen? Hoe overtuigen we ondernemers uit het midden- en kleinbedrijf dat ze beter af zijn met de SP dan met de VVD?

Ook inhoudelijk waren er goede aanvullingen op het programma. Bijvoorbeeld voor prominentere aandacht voor duurzame energie, het vooroordeel dat de SP tegen Europa zou zijn, en een concreet wijzigingsvoorstel om te voorkomen dat mensen zich diep in de schulden kunnen steken, om maar een paar voorbeelden te noemen.

SP raadslid Bert Peterse en nummer 46 op de lijst voor de Kamerverkiezingen lichtte zijn kandidatuur en plek toe. Iedereen was te spreken over de verdeling, Limburg is met vier kandidaten uit noord, midden en zuid goed vertegenwoordigd. Al hadden er volgens een lid misschien wat meer vrouwen op gemogen, iedereen was het erover eens dat je dat niet krampachtig moet doen, en moet kiezen voor kwaliteit.

De leden vonden dat de SP met haar programma en kandidatenlijst in de hand aan de slag kan om mensen ervan te overtuigen op 12 september op de socialisten te stemmen. Uiteraard zal daar ook in Weert nog een flinke campagne aan vooraf gaan. De eerste stap is vandaag gezet.

Weerter raadslid Bert Peterse op kamerlijst

U bent hier