h

SP en PvdA: inzicht in gevolgen van kabinetsval

25 april 2012

SP en PvdA: inzicht in gevolgen van kabinetsval

sp-vraagPvdA en SP willen van het college van b+w weten welke consequenties de val van het kabinet heeft voor de gemeente Weert in financiële en andere zin.

In de week van 7 mei praten de raadsleden over de voorjaarsnota met een doorkijk naar de begroting voor 2013.

SP-fractievoorzitter Paul Lempens: "Op dit moment is al duidelijk dat de Wet werken naar vermogen (afbraak sociale werkvoorziening) en het overhevelen van de begeleiding van kwetsbare mensen naar de Wet maatschappelijke ondersteuning door de gemeente en in ieder geval een deel van de bijbehorende forse bezuinigingen niet doorgaan per 1 januari 2013."

De SP wil daarom begin mei, nog voor de behandeling in de raadscommissies een brief van het college met de mogelijke gevolgen, zowel financieel als anderszins, in scenario's voor de gemeente Weert.

U bent hier