h

SP peilt Vrouwenhof over ventilatie nieuwbouw

17 september 2011

SP peilt Vrouwenhof over ventilatie nieuwbouw

Een buurtploegje van de SP heeft donderdagavond de nieuwe buurt Vrouwenhof op Leuken bezocht. Dit naar aanleiding van klachten over de ventilatiemogelijkheden in enkele nieuwbouwwoningen. De SP-ers hebben zo'n 60 bewoners gesproken.

De buurt had eerder deze week een vragenlijst van de SP in de brievenbus gevonden. Een deel van de buurtbewoners heeft al gereageerd. Om een goed beeld te krijgen zijn de SP-ers ook langs de deuren gegaan. SP-voorzitter Hennie Beliën: “Zo kun je de mensen ook direct spreken om zo te kunnen doorvragen. Bovendien zijn er altijd mensen die de brief hebben gemist.”

Uit de ronde door de buurt is een globaal beeld af te leiden. Een derde van de huishoudens geeft aan geen problemen te ervaren. Zeker bij de zelfbouw zijn mensen zeer tevreden. Grofweg een derde zal de vragenlijst heeft de lijst ingevuld of zal deze nog invullen via de website of in de brievenbus stoppen.

Een ander derde deel geeft aan problemen te ervaren. Het WTW-systeem zorgt bij hen voor geluidsoverlast in huis, tocht, vocht, met name op de badkamer werkt het niet naar behoren. Enkele mensen geven aan de ventilatiemogelijkheden onvoldoende te vinden. Dit geldt zowel voor huur- als voor koopwoningen. In een straat had bijna iedereen last van schimmelvorming en is men zeer ontevreden. In andere straten was het beeld wisselend of juist eenduidig; geen probleem.

De SP gaat na komende week de enquêtes verwerken. Buurtbewoners worden geïnformeerd over de resultaten en indien nodig wordt er een avond georganiseerd om verdere actie te besproken.

Enkele klachten van buurtbewoners over bouwlui die op de hoeken van de straten puin en pallets en dergelijke hebben achtergelaten, zijn door de SP doorgegeven aan de servicelijn van de gemeente

Invullen van de enquête kan nog steeds
SP start peiling naar klachten over nieuwbouwwoningen Vrouwenhof

U bent hier