h

Bezuinigingen: wat wil de SP wel en wat wil de SP niet

18 december 2010

Bezuinigingen: wat wil de SP wel en wat wil de SP niet

CentjesDe economische crisis heeft ervoor gezorgd dat de overheid in grote financiële problemen zit. Banken gokten met geld en zorgden ervoor dat de economie een casino werd. De overheid moest bijspringen om de banken en de economie te redden, en ook de Weertenaar zal daarvan de dupe worden. Weert moet net als alle gemeenten flink gaan bezuinigen omdat er vanuit den Haag fors minder geld komt.

Maar waarop kan bezuinigd worden? De gemeente heeft daarvan een soort van catalogus gemaakt. De partijen in de gemeenteraad die door jou gekozen zijn mogen zeggen wat ze wel en wat ze niet willen. De keuzes van de SP.

De catalogus die de gemeente heeft opgesteld geeft 194 onderwerpen waarop (mogelijk) bezuinigd kan worden. Iedere partij, ieder raadslid, mag aangeven waarop volgens hem of haar wel en waarop niet bezuinigd mag worden.

Vervolgens zal worden gekeken voor welke bezuinigingen een meerderheid bestaat.

De SP heeft 160 onderwerpen aangegeven waarop volgens haar voorstellen voor bezuinigingen uitgewerkt mogen gaan worden. Over 34 punten ziet de SP liever geen bezuinigingsvoorstellen komen:

Sociale zaken

 • Bijstand
 • Sociale werkvoorziening
 • WIW en ID-banen (gesubsidieerde arbeid)
 • Inkomensvoorziening
 • Minimabeleid
 • Maatschappelijke hulpverlening

Welzijn

 • Schoolzwemmen
 • Zwemmen voor gehandicapten
 • Bibliotheekwerk
 • Jeugd- en jongerenwerk

Zorg

 • Gehandicaptenbeleid
 • Hulp bij huishouden (Wmo)
 • Voorzieningen gehandicapten
 • Jeugdgezondheidszorg

Wijken

 • Toezicht
 • Buurtbeheer
 • Wijkcentra
 • Straatbomen
 • Banken en ander straatmeubilair
 • Speelplaatsen

Infrastructuur

 • Bijdrage aan lokale buslijnen
 • Bestratingen, onverharde wegen, wegmarkering
 • Waterregulering

Onderwijs

 • Lokaal onderwijsbeleid
 • Leerlingenvervoer
 • Beroeps- en volwassenenonderwijs

Handhaving

 • Vergunningen en handhaving
 • Milieuklachtendienst
 • Gebruiksvergunningen
 • Opvang zwerfdieren

Wonen

 • Volkshuisvesting
 • Actief grondbeleid
 • Bouwgrondvoorraad woningbouw, bedrijventerreinen en stadsvernieuwing

De SP heeft zoals altijd goed gebruik gemaakt van haar recht om ambtenaren om informatie te vragen. De ambtenaren hebben prima antwoord gegeven op de vragen van de SP over de bezuinigingsonderwerpen. Daardoor werd de SP bevestigd in haar keuzes, en zijn deze ook goed onderbouwd.

Paul Lempens, gemeenteraadslid voor de SP in Weert: "Naast deze mogelijke bezuinigingen op gemeentelijke taken, worden aan de fracties ook wat meer technische keuzes voorgelegd. Bijvoorbeeld hoe je omgaat met reserves, belastingen en andere inkomsten. Ook hierbij heeft de SP maar een klein aantal maatregelen als 'onbespreekbaar' betiteld. Dat zijn het besteden van het zogenaamde 'prioriteitenbudget' alléén aan grote projecten, dus niet aan kleine zaken in de wijken.

En de SP is tegen een verbod op uit de eigen gemeentelijke pot compenseren van bezuinigingen uit Den Haag. Dus als er bijvoorbeeld te weinig geld komt om de huishoudelijke zorg goed uit te voeren, dat je dat dan niet uit je eigen reserves of uit een ander budget mag bijvullen."

De SP heeft er voor gepleit om de inbreng per fractie openbaar te maken. 'Burgers moeten weten wat partijen na de verkiezingen met hun stem doen en welke keuzes ze maken. Daarom wordt onze lijst gewoon op onze eigen website gepubliceerd', aldus raadslid Paul Lempens.

Wat gebeurde er nog meer tijdens de begroting?
de volledige catalogus van de gemeente. (PDF, 270 kB)

U bent hier