h

Kamervragen over Indiaas zorgpersoneel in Weerter ziekenhuis

1 juli 2010

Kamervragen over Indiaas zorgpersoneel in Weerter ziekenhuis

zkhs weertDe SP in de Tweede Kamer heeft vragen aan de minister van Volksgezondheid gesteld over de vier Indiase operatiekamerassistenten die het Sint Jansgasthuis in Weert heeft geworven. Dit is in strijd met regels van de wereldgezondheidsorganisatie WHO.

Vragen van de leden Van Gerven, Leijten en Irrgang (allen SP) aan de minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport en de minister van Ontwikkelingssamenwerking over het
werven van Indiaas personeel door het Refaja ziekenhuis en het Sint Jans Gasthuis.
1
Heeft u kennis genomen van bericht dat het Refaja ziekenhuis van plan is drie Indiase
verpleegkundigen te werven, danwel heeft geworven? 1)
2
Heeft u kennis genomen van het bericht dat het Sint Jans Gasthuis in Weert vier OKassistenten
in India heeft geworven? 2)
3
Handelen deze ziekenhuizen in overeenstemming met het kabinetsstandpunt, dat werving van
zorgpersoneel van buiten de EU sluitpost op het arbeidsmarktbeleid moet zijn? 3)
4
Hoe staat het met de eerder toegezegde inspanning om de gedragscode van de World Health
Organisation aan te scherpen? 3) 4) Kan door middel van deze gedragscode worden
afgedwongen dat ziekenhuizen geen personeel werven in landen buiten de EU die zelf met
een tekort aan zorgpersoneel kampen? Zo ja, waarom gebeurt dit niet?
5
Wat vindt u van de opmerking van de directeur van het recruteringsbureau Care Force, dat de
ervaringen van ziekenhuizen in Amsterdam en Groningen positieve ervaringen met Indiaas
personeel hebben? 2) Heeft u deze ziekenhuizen niet laten weten dat dit in strijd met de
gedragscode van de World Health Organisation?
6
Hoe waardeert u de uitspraak van de Nederlands Vereniging van Ziekenhuizen (NVZ), dat
“het geen probleem is dat ziekenhuizen personeel in het buitenland werven, zolang ze maar
gekwalificeerd zijn”? 2) Is de NVZ op de hoogte van het eerder toegezegde overleg tussen
veldpartijen om te voorkomen dat meer ziekenhuizen zich genoodzaakt zien specialistische
verpleegkundigen te werven in ontwikkelingslanden buiten de EU? 3)
7
Hoe staat het met het eerder toegezegde overleg tussen de veldpartijen om te voorkomen dat
meer ziekenhuizen zich genoodzaakt zien specialistische verpleegkundigen te werven in
ontwikkelingslanden buiten de EU? 3) Heeft dit overleg al plaatsgevonden? Is dit overleg
succesvol te noemen, nu de afgelopen maand al zeker drie ziekenhuizen hebben aangegeven
personeel in India te gaan werven, of dit al gedaan te hebben?
8
Bent u bereid, gezien het toenemend aantal ziekenhuizen dat Indiaas personeel werft, hier
tegen op te treden? Zo ja, hoe? Zo neen, waarom niet?

1) http://www.kanaalstreek.nu/profile/redactie/article192730.ece/ziekenhuis...
_tno_heeft_nog_nooit_een_ok_gesloten?
utm_source=feedburner&utm_medium=feed&utm_campaign=Feed
%3A+Kanaalstreek%2Fonsnieuws+%28Kanaalstreek+-+Ons+nieuws%29
2) Dagblad de Limburger editie Weert, donderdag 1 juli 2010
3) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 2155
4) Aanhangsel Handelingen, vergaderjaar 2009-2010, nr. 424

U bent hier