h

SP: zwembad niet verder 'op afstand'

26 mei 2010

SP: zwembad niet verder 'op afstand'

zwembadDe SP is tegen minder inspraak van de gemeente bij het zwembad. "Voor de meeste Weertenaren is het zwembad te duur en ligt het te ver weg. Het is geen subtropisch zwemparadijs en ook geen doelgroepenbad, het is het allemaal niet. Als je het zo bekijkt doet het bad het eigenlijk niet eens zo slecht." betoogde SP-raadslid Paul Lempens in de commissie Maatschappelijke Zaken. "Maar het blijft een misser dat eind jaren 80 het doelgroepenzwembad De Rog uit het centrum van Weert verdween. We hebben als SP wel eens gepleit voor een parlementair onderzoek naar wat er allemaal is misgegaan ook bij de aanbesteding en de bouw, maar dat is voor de andere partijen een gepasseerd station."

Lempens wees er op dat veel beslissingen over de toekomst van het zwembad eigenlijk al zijn gemaakt in het verleden. "Het is het allemaal niet; geen publiek bad, geen privaat bad. Je zou kunnen zeggen dat we het zwembad laten zwemmen. Het coalitieakkoord zwijgt over het zwembad. Voor ons ligt de zoveelste poging tot verbetering. Maar de vraag is of dit een verbetering is."

"Wij kunnen het niet anders zien dat het zwembad verder 'op afstand' wordt gezet, zoals dat in bestuurderstermen heet. De gemeente heeft straks minder te zeggen. De gemeenteraad zal straks nog vaker te horen krijgen 'daar gaan we niet over'. Een zin waar de SP een schurfthekel aan heeft. Wie controleert straks of er goed bestuurd wordt? Waar kunnen burgers en verenigingen de gemeente nog op aanspreken? De lasten komen bijna allemaal bij de gemeente te liggen, dus bij de burger. Bij tekorten moeten we bijpassen en winsten gaan naar de stichting voor leuke projecten. De tarieven gaan niet meer langs de raad. De sportraad en de verenigingen zitten niet meer in het bestuur. Een klantpanel zou worden ingesteld een paar jaar geleden, nooit meer wat van gehoord. De raad van toezicht benoemt zichzelf. Het College wordt arbiter bij geschillen over het rooster, staat in het stuk, maar heeft u rode en gele kaarten en boetes tot uw beschikking zoals een echte arbiter? Zelfs die hebben tegenwoordig hulp van techniek en grensrechters. Hier zit uw grensrechter: de gemeenteraad. Wat heeft die nog te zeggen?" aldus Lempens.

Waarschijnlijk wordt de zoveelste instelling in Weert 'op afstand' gezet. Een positieve noot uit de commissie was de opmerking van de PvdA die opperde dat het goed zou zijn om eens na te gaan of op de invloed van de gemeente op belangrijke (gesubsidieerde) voorzieningen in Weert niet te veel is ingeleverd de laatste jaren. Verstandige praat, waar de SP zich bij aansloot.

U bent hier