h

Kunstenaars: kunstbeleid Weert kan beter

28 april 2010

Kunstenaars: kunstbeleid Weert kan beter

Uit een gesprek tussen de SP en enkele professionele kunstenaars uit Weert bleek dat er aan het kunstbeleid van de gemeente het een en ander te verbeteren is. Zo ontbreekt het in Weert aan een vrije tentoonstellingsruimte voor kunstenaars uit de regio. Nu kunnen kunstenaars alleen op de bovenverdieping van De Tiendschuur exposeren, en alleen nadat een speciale tentoonstellingscommissie heeft bepaald welke kunstenaars daar hun werk mogen tonen.

Ook is er weinig aandacht. Weerter kunstenaars, verenigd in de Stichting Kunstcentrum Weert, komen bijvoorbeeld niet aan bod in de ‘cultuurnota’ van de gemeente. Dat terwijl de stichting al 25 jaar bestaat. Ook de Kunstinkijk (al 18 jaar) en de Atelierroute, evenementen georganiseerd door de stichting, worden niet genoemd in de evenementenkalender van de gemeente.

De SP heeft daarover vragen gesteld aan het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders.

De SP denkt dat het niet een kwestie van meer geld hoeft te zijn. Met wat minder regeltjes, wat meer promotie en wat meer samenwerking kan de gemeente de Weerter kunst en daarmee Weert meer op de kaart zetten.

De vragen van de SP aan het college.


Aan het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan de raad

Betreft: kunstbeleid

Weert, 28 april 2010
Geacht College,

Als nieuwgekozen raadslid spreek ik met mensen en organisaties om me te oriënteren op
belangrijke terreinen. Zo sprak ik laatst met enkele professionele kunstenaars. Naar aanleiding van
dit gesprek enkele vragen over het beleid van de gemeente.

 • Waarom ontbreekt er in Weert een tentoonstellingsruimte voor kunstenaars die niet
  gekoppeld is aan andere functies zoals het museum? Zou het niet wenselijk zijn om hier naar
  te streven? Zo nee, waarom niet?
 • Waarom ontbreekt in de in de cultuurnota 2009-2013 bij de instellingen Stichting
  Kunstcentrum Weert (reeds 25 jaar actief)?
 • Waarom ontbreekt in het overzicht van culturele evenementen in Weert de jaarlijkse
  Kunstinkijk (reeds 18 jaar) en de Atelierroute? Carnaval en kermis worden wel genoemd.
 • Is Stichting Kunstcentrum Weert actief betrokken bij de opstelling van de Cultuurnota? Zo
  nee waarom niet? Zo ja hoe?

Wij hebben begrepen dat een tentoonstellingscommissie bepaald welke kunstenaars mogen
exposeren in de tentoonstellingsruimte van de Tiendschuur. Daarover de volgende vragen.

 • Uit wie bestaat deze commissie?
 • Door wie wordt deze commissie benoemd?
 • Hoe kan men zich aanmelden als lid van de commissie?
 • Is er een reglement, zijn er criteria waaraan wordt getoetst bij het wel of niet toelaten van
  kunstenaars tot de ruimte?
 • Aan wie legt de commissie verantwoording af, waar wordt verslag uitgebracht?

Overige vragen:

 • Op welke manier wordt de samenwerking bevorderd tussen (gesubsidieerde) instellingen en
  organisaties op het gebied van kunst en cultuur?
 • Komt er een nieuwe nota gemeentemuseum (2004-2010), en hoe komt deze tot stand?

Met vriendelijke groeten,
Paul Lempens
SP-Weert

U bent hier