h

Peiling wateroverlast Boshoven: veel klachten

27 november 2008

Peiling wateroverlast Boshoven: veel klachten

WateroverlastGisteravond kwam het comité wateroverlast Boshoven bijeen om de resultaten te bespreken van een omvangrijke peiling onder de inwoners van Boshoven. Inmiddels zijn er 208 klachten verzameld, dat is meer dan twintig procent van de huishoudens in de Bloemenbuurt van Boshoven.

Het comité verspreidde eerder al over heel Boshoven een enquêteformulier. Hierop kwamen flink wat reacties binnen, maar het vermoeden bestond dat er nog meer mensen met klachten moesten zijn. Daarom zijn het comité en de SP de afgelopen weken de deuren langs geweest om de klachten te inventariseren. Met 208 verzamelde klachten is de omvang van het probleem nu meer dan duidelijk.

Het comité stelt nu een rapport op van de resultaten, met een analyse en aanbevelingen aan de gemeente om de problemen te verhelpen of op zijn minst te verlichten. Het rapport wordt woensdag 14 januari aangeboden aan de wethouder.

Om de ellende van de wateroverlast te illustreren, heeft het comité het verzoek aan Boshovenaren om foto's te maken van wateroverlast in en om de woning, zoals kelders en kruipruimtes, schimmels, tuinen, straten, vochtproblemen, etc. U kunt deze vóór 10 december per e-mail opsturen aan het e-mailadres van het comité, bloemenbuurt@gmail.com

Meer informatie is te vinden op een speciaal geopende website: www.weert.sp.nl/wateroverlast

SP, comité en SWL verspreiden tips en peiling wateroverlast Boshoven
www.weert.sp.nl/wateroverlast

U bent hier