h

SP wil duidelijkheid arbeidsvoorwaarden brandweer bij regionale fusie

1 juli 2008

SP wil duidelijkheid arbeidsvoorwaarden brandweer bij regionale fusie

De brandweerkorpsen van Weert, Nederweert en Leudal gaan fuseren tot één districtskorps. In de beleidstekst waarin het hele fusieproces beschreven staat gaat het vooral over centen. Er wordt slechts één zin besteedt aan de arbeidsvoorwaarden. Dat heeft tot onrust onder de brandweermensen geleid.

Afgelopen week kreeg de SP een verontrust telefoontje van een medewerker van de brandweer die bij het fusieproces betrokken is. Uit dit telefoontje bleek dat er veel onduidelijkheid is bij de brandweermensen over de invulling van de zogenaamde secundaire arbeidsvoorwaarden zoals bijvoorbeeld reiskostenvergoeding. De brandweermensen, die nu nog onder de gemeente vallen waren bang onder de nieuwe regelingen van het brandweerdistrict er in hun inkomsten op achteruit te gaan.

De SP heeft hierop van de gemeente duidelijkheid geëist omtrent deze arbeidsvoorwaarden. “Wij willen een goede regeling voor de beroepskrachten. Ze vallen straks niet meer onder de gemeente Weert, en het kan natuurlijk niet dat ze erop achteruitgaan als we ze overdragen naar het regionale district"; aldus SP raadslid Jan Tak.

Over de voortgang van de vorming van het district wordt morgen gestemd in de gemeenteraad. De SP heeft steun gekregen van andere politieke partijen in haar oproep dat alles goed geregeld moet zijn.

De kritiek van de SP is intussen bij gemeente en het brandweerkorps doorgedrongen. Inmiddels is er al meer duidelijk hoe de secundaire arbeidsvoorwaarden eruit gaan zien. “De laatste dagen is er veel werk verricht op de gemeente’ aldus Jan Tak. Ook is het brandweerkorps geïnformeerd. Tak: “men is er nu stukken geruster op dat het goed gaat komen”. Beoogd districtschef van de brandweer Van Mierlo geeft aan dat alles op orde is. "Er is namelijk wel degelijk een concept-sociaal statuut."

Toch zal de SP woensdag navraag doen aan het college hoe de vork precies in de steel zit. De SP vindt dat de vorming van het districtskorps misschien te snel is gegaan. “Dit gaat ten koste van de kwaliteit, want bij zo’n proces moet je iedereen goed informeren, zeker de werknemers. Dat is niet zo goed gegaan en daardoor is er misschien wel voor niks onrust ontstaan. Je kunt daar beter wat meer de tijd voor nemen." besluit Tak.

SP bezorgd over arbeidstijden brandweer lieden

U bent hier