h

Communicatie, de achilleshiel van het college: opeenstapeling van blunders

5 juli 2008

Communicatie, de achilleshiel van het college: opeenstapeling van blunders

Tijdens de laatste raadsvergadering voor de zomervakantie kwam pijnlijk duidelijk naar voren dat communicatie niet de sterkste kant van dit college van burgemeester en wethouders is. Wat begon met het veel te laat informeren van de raad over bepaalde agendapunten groeide uit tot een opeenstapeling van blunders door slechte communicatie.

Op de agenda van de vergadering stonden onder andere bouwplannen op Laar en de ontsluiting van het terrein van het nieuwe Bisschoppelijk College. Voor beide agendapunten kreeg de raad, slechts enkele uren voor het begin van de vergadering, nog aanvullende informatie per e-mail toegestuurd.

Hoewel informatie in deze mail over Laar al enkele weken geleden door de wethouder was toegezegd, en er door uitstel van de vergadering ook nog eens een week extra tijd was, slaagde het college er blijkbaar niet in deze informatie op tijd bij de raad te krijgen. Het college, bij monde van wethouder Kirkels erkende dit en bood dan ook excuses aan.

De e-mail over de ontsluiting van het terrein van het nieuwe Bisschoppelijk College bevatte maarliefst veertien A4-tjes aanvullende informatie. Om dat op het nippertje nog allemaal door te lezen, en er dan nog eens gehaast een standpunt over innemen, dat komt de kwaliteit van het besluit natuurlijk niet ten goede.

de SP vroeg aan de raad om beide punten dan maar door te schuiven naar de volgende raadsvergadering. Maar een meerderheid van de raad vond snelheid belangrijker dan zorgvuldigheid en ging niet op dit verzoek in.

Maar daarmee houdt het geblunder nog niet op. Tijdens de behandeling van beide agendapunten kwam duidelijk naar voren dat het met de communicatie tussen het college en de wijk- en dorpsraden en klankbordgroep óók helemaal mis is!

De bouwplannen op Laar zijn een jaar geleden besproken met de dorpsraad, en de dorpsraad heeft hier toen ook netjes een verslagje van gemaakt. Maar het college zegt nu dat ‘dit verslag voor de gemeente geen status heeft’. De gemeente heeft zelf geen verslag van deze bijeenkomst gemaakt. Met andere woorden, het verslag wordt in de prullenbak gegooid, het gesprek is nutteloos geworden, en de dorpsraad van Laar wordt geschoffeerd.

Van een gesprek tussen het college en de klankbordgroep St. Theunis over de ontsluiting van het terrein van het nieuwe Bisschoppelijk College is gelukkig wel een verslag gemaakt. Maar ook hier weer fouten. De klankbordgroep geeft aan dat het verslag niet volledig is.

Het college heeft de adviezen en wensen van de dorpsraad en de klankbordgroep niet opgevolgd. Uiteraard is het college vrij om dergelijke adviezen en wensen niet op te volgen. Maar het is eigenlijk gewoon een kwestie van fatsoen dat je dat dan even laat weten aan de betrokkenen, met argumenten waarom je het niet doet. Maar ook dat heeft het college niet gedaan, zo bleek uit navraag aan de dorpsraad en de klankbordgroep door de SP.

De SP vindt dat schijninspraak en een belediging voor de betrokkenen. Zo ga je niet met mensen om!

De maat was meer dan vol, en de SP heeft niet ingestemd met beide voorstellen.

Een tijdje terug kwam het college met een voorstel om voor 35,000 euro uit te zoeken waarom er toch zo vaak problemen zijn tussen de wijk- en dorpsraden en de gemeente. Een meerderheid van de partijen in de gemeenteraad stemde hier helaas mee in. Voor de SP was het al duidelijk waarom het misgaat, en na vanavond is het dat zeker: slechte communicatie. Dat hoef je niet voor 35.000 euro te onderzoeken, dat moet je gewoon verbeteren.

U bent hier