h

Ook Weerter SP’ers willen een gedeelde toekomst

20 april 2008

Ook Weerter SP’ers willen een gedeelde toekomst

Regiobijeenkomst over de nota 'Gedeelte Toekomst'In Roermond bespraken vijf Weerter SP'ers samen met een vijftigtal Limburgse collega’s afgelopen zaterdag ‘Gedeelte toekomst’. Gedeelte toekomst is een nota van de SP die binnenkort zal verschijnen met daarin voorstellen voor een betere participatie, emancipatie en integratie.

Voor de SP is integratie geen nieuw onderwerp. In 1983 stelde de SP voor het eerst haar standpunten over dit onderwerp vast in een brochure genaamd ‘gastarbeid en kapitaal’. Hierin vroeg de SP aandacht voor de taalproblemen van gastarbeiders en hun gebrek aan deelname aan de samenleving. De SP werd destijds door vertegenwoordigers van andere (linkse) partijen beschuldigd van nationalisme en xenofobie. De voorstellen die de partij destijds deed, zoals vrijwillige spreiding en het aanbieden van taalcursussen zijn ondertussen gemeengoed geworden, ook bij andere linkse partijen.

Na een kwart eeuw werd het tijd om visie en voorstellen van de SP over integratie, emancipatie en participatie nogmaals te bundelen en nader uit te werken in een nieuwe notitie, Gedeelde Toekomst.

Helaas gaan rechtse populistische politici als Geert Wilders en Rita Verdonk momenteel aan de haal met het thema. Maar de ‘oplossingen’ van politici als Wilders en Verdonk leiden niet tot een gedeelde, maar tot een aparte toekomst waarin mensen langs elkaar heen leven. En dat is levensgevaarlijk. Uiteraard zijn er in het verleden veel fouten gemaakt, en de voorstellen van de SP zijn dan ook anders dan die van de partijen die het in Nederland al jaren voor het zeggen hebben. Maar óók anders dan die van Wilders of Verdonk.

Binnen de SP hebben de leden het voor het zeggen. Daarom wordt een belangrijke notitie als Gedeelde Toekomst dan ook door de leden in de lokale afdelingen besproken. Zo ook in Weert. Tijdens regioconferenties in het hele land kunnen vertegenwoordigers van de afdelingen vervolgens de meningen van al die leden overbrengen aan de opstellers van de nota.

Jeroen Goubet en Angela Geurts brengen de meningen en voorstellen van de Weerter SP-leden naar voren tijdens de regiobijeenkomst
Jeroen Goubet en Angela Geurts brengen de meningen en voorstellen van de Weerter SP-leden naar voren tijdens de regiobijeenkomst

De Limburgse regioconferentie vond afgelopen zaterdag in Roermond plaats. Duidelijk werd dat er in de afdelingen serieus is nagedacht over de nota en er kwamen goede voorstellen naar boven om de nota verder te verbeteren.

 een lange rij wachtenden voor de microfoon
Democratie bij de SP in de praktijk: een lange rij wachtenden voor de microfoon

U bent hier