h

Gemeentelijke aandacht voor rattenoverlast na buurtonderzoek Groenewoud

3 april 2008

Gemeentelijke aandacht voor rattenoverlast na buurtonderzoek Groenewoud

In een straat in de Weerter stadswijk Groenewoud bleek onlangs bij een SP-buurtonderzoek dat er in en rond een tiental woningen sprake is van enige rattenoverlast. Naar aanleiding hiervan is de SP samen met een buurtbewoner een gesprek aangegaan met de gemeente. Die heeft inmiddels toezeggingen gedaan om het probleem op te lossen.

De conclusie van een deskundige is dat de klachten met 99 procent zekerheid zijn veroorzaakt door een kapot riool. Vóór de zomer laat de gemeente daarom een rioolonderzoek uitvoeren. Middels een camera-inspectie kan worden vastgesteld in welke staat het riool zich bevind, en waar het kapot is. Aan de hand van het onderzoek kan worden besloten of het riool moet worden vervangen, dan wel gerepareerd. Bij deze camera-inspectie worden bewoners uitgenodigd om mee te kijken in de camerawagen van de riooldienst medewerkers.

Tot die tijd kunnen de bewoners die overlast van ongedierte hebben voor een advies aan huis contact opnemen met de ongediertebestrijder van de gemeente Weert. Dat kan sowieso, via de servicelijn 575275 kan iedereen een afspraak maken.

De SP is blij met de actie van de gemeente, en houdt de buurtbewoners en de wijkraad op de hoogte van eventuele verdere ontwikkelingen.

Op buurtbezoek in Groenewoud

U bent hier