h

SP: evenementengeld gebruiken voor All American Day

7 maart 2008

SP: evenementengeld gebruiken voor All American Day

 www.allamericanday.nlEr zijn financiële problemen ontstaan rond de organisatie van de 'All American Day' in Weert. De SP zou het erg jammer vinden als dit grote evenement niet door zou kunnen gaan, en wil daarom dat de gemeente zich inzet om de All American Day te behouden. Bijvoorbeeld door geld te putten uit het vorig jaar opgerichte evenementenfonds, of uit de 250.000 euro die jaarlijks gereserveerd staat voor 'economische structuurversterking en promotie van de stad Weert.'

De SP in een brief aan het College:

Aan: het College van B&W van de gemeente Weert
Kopie aan: Gemeenteraad

Onderwerp: All American Day 2008

Weert, 6 maart 2008

Geacht college van B&W,

Uit de krant hebben wij vernomen dat er problemen zijn gerezen bij het organiseren van de All American Day voor dit jaar. Naar de mening van de SP zou het heel spijtig zijn als een evenement van zo'n omvang niet zou kunnen doorgaan vooral ook omdat in het lijstje met evenementen de All American Day een van de toppers is.

Wij willen u daarom het volgende vragen:

  • Zijn de berichten in de krant correct en dreigt de All American Day dit jaar wegens financiële problemen geen doorgang te kunnen vinden?
  • Bent u het met de SP eens dat All American Day een waardevol evenement is voor de gemeente Weert en dat daarom van de gemeente een extra inspanning mag worden gevraagd dit evenement voor Weert te behouden?

Er is vorig jaar een apart evenementenfonds door de raad goedgekeurd om belangrijke evenementen te kunnen organiseren zoals bijvoorbeeld de ijsbaan. Ook is door de raad voor deze raadsperiode een bedrag van 250.000 euro per jaar gereserveerd voor economische structuurversterking en promotie van de stad Weert. Wij willen u daarom vragen:

  • Omdat de All American Day zeker een belangrijke promotie is voor onze stad zou dit dan voor u geen reden kunnen zijn via een financiële bijdrage dit evenement voor Weert te behouden?
  • Indien dit niet mogelijk is, bent u dan bereid samen met de organisatie van de All American Day actief te zoeken naar alternatieven om dit evenement voor Weert te behouden?

Wij hopen dat de u niet alleen kijkt naar de problemen maar vooral actief op zoek gaat naar oplossingen om dit evenement voor Weert te behouden.

Met vriendelijke groet,

Rudy Nordhausen, Herman Beuvens
Socialistische Partij

U bent hier