h

SP stelt kamervragen over aandelenverkoop St. Jans Gasthuis

17 januari 2008

SP stelt kamervragen over aandelenverkoop St. Jans Gasthuis

Het St. jans Gasthuis in WeertVandaag werd bekend dat het St. Jans Gasthuis in Weert als eerste ziekenhuis in Nederland een deel van zichzelf wil verkopen in de vorm van aandelen. De SP is stomverbaasd door dit initiatief dat de zorg wel heel letterlijk in de uitverkoop zet. SP Tweede Kamerlid Henk van Gerven heeft dan ook meteen kamervragen gesteld aan de Minister van Volksgezondheid.

Schriftelijke vragen van het lid Van Gerven (SP) aan de minister van Volksgezondheid, welzijn en sport over aandelen uitgeven door het ziekenhuis in Weert

 1. Wat is uw reactie op het bericht dat het Sint Jans Gasthuis in Weert
  van plan is om aandelen uit te geven? (1)
 2. Wat vindt u van het feit dat het Sint Jans Gasthuis in Weert blijkbaar
  kapitaal via aandeelhouders aan moet trekken om te kunnen overleven? Bent
  u met ons van mening dat dergelijke kleine ziekenhuizen dichtbij behouden
  moeten blijven?
 3. Wat is uw reactie op de zorgen van belangenorganisaties en
  patiëntenverenigingen dat het maken van winst ten koste kan gaan van de
  kwaliteit van de zorg? Welke maatregelen gaat u nemen om te waarborgen dat
  de kwaliteit behouden blijft?
 4. Hoe reëel is de vrees van Han Maarse, hoogleraar
  gezondheidswetenschappen, dat op aandringen van aandeelhouders “enkel nog
  simpele, snelle ingrepen worden uitgevoerd waar een ziekenhuis genoeg aan
  verdiend en complexe behandelingen worden uitbesteed of niet meer worden
  aangeboden”? (1) Welke maatregelen bent u van plan te nemen om dit te
  voorkomen?
 5. Wanneer kan de Kamer uw brief over winst in de zorg verwachten? (2)
 6. In hoeverre zijn andere ziekenhuizen ook bezig met dergelijke plannen?
  Kunt u de Kamer daarover berichten voor het volgende debat over
  Ziekenhuiszorg?

(1) Dagblad De Limburger 16 januari 2008
(2) Kamerstuk 27 659 en 29 248, nr. 94

U bent hier