h

Welkom in Weert (Wieërt)

3 november 2007

Welkom in Weert (Wieërt)

Welkom in Weert (Wieërt)Afgelopen woensdag werd tijdens de raadsvergadering een motie van de PvdA, Weert Lokaal en de SP aangenomen die het college opdraagt plaatsnaamborden in het Weerter dialect onder de bestaande Nederlandstalige borden aan te brengen. Hiermee komt eindelijk een positief einde aan een jarenlange discussie.

In een sociale maatschappij is een sterk cultureel besef onmisbaar. Het schept een band tussen mensen en bepaalt een groot deel van onze een identiteit. Dat kan op allerlei vlakken zijn, binnen verenigingen, binnen het werk, door culturele evenementen, enzovoorts. Ook het eigen dialect speelt hier een grote rol in.

Andere steden en plaatsen in Limburg hebben dat goed aangevoeld. Zo zijn de Nederlandstalige komborden waar men de plaats binnenkomt of verlaat in Roermond en Sittard al jaren voorzien van een onderbordje met daarop ‘Remunj’ en ‘Zitterd’.

Welkom in Weert (Wieërt)Een meerderheid in de Weerter gemeenteraad wil dat ook bezoekers aan onze stad binnenkort zien dat ze in ‘Wieërt’ aangekomen zijn. Of in Laor, Roy, Altwieërthej, Zwertbrook of Tungelder natuurlijk.

U bent hier