h

BTW verhoging kermissen van de baan

17 september 2007

BTW verhoging kermissen van de baan

Weerter kermisDe door het kabinet voorgenomen BTW-verhoging voor kermissen van 6 naar 19 procent gaat niet door. Dat zal morgen waarschijnlijk blijken uit de plannen die met prinsjesdag bekend gemaakt worden. De regering ziet af van de plannen omdat dit volgens het Centraal Planbureau ‘tot een daling van de koopkracht van bijna alle inkomensgroepen zou leiden’.

Zo was afgelopen week te lezen in De Volkskrant. De SP in blij met het schrappen van deze belasting op plezier.

In een eerder antwoord van het College op de brief die de SP op 26 juli schreef, kwam namelijk duidelijk naar voren wat de gevolgen van de verhoging voor de Weerter kermis waren geweest. Ritprijzen zouden voor kindervermaak zijn gestegen van 80 cent naar 90 cent, tot van € 2,50 naar € 2,80 voor het grootste vermaak. Bij een eventuele BTW-compensatie door de gemeente zou de pachtopbrengst, zo’n € 400.000 gemiddeld over de laatste jaren, met € 52.000 euro dalen. De gemeente was het overigens volledig met de SP eens dat de verhoging ongewenst is.

Gelukkig is het kabinet tot inkeer gekomen en kan de Weerter kermis, die binnenkort weer losbarst, een betaalbaar spektakel blijven voor iedereen.

SP wil protest college tegen BTW verhoging voor kermissen

U bent hier