h

Morgen zéker SP!

6 maart 2007

Morgen zéker SP!

Morgen vinden de Provinciale Statenverkiezingen plaats. Maar waarom nú zeker SP? Wat doet de provincie, en waarom is het belangrijk om te gaan stemmen?

Weinig mensen weten waar de provincie eigenlijk over gaat. De provincie zegt veel inwoners van Limburg niet veel. De provincie stelt streekplannen op, heeft een belangrijke stem in de jeugdzorg, de aanleg van bruggen, wegen en fietspaden, openbaar vervoer, stelt kaders voor het natuur en milieubeleid en heeft een taak in het bevorderen van cultuur en recreatie.

Het provinciale beleid is de afgelopen vier jaar steevast gedomineerd door de foute plannen van het CDA en de VVD. De SP vindt dat het stukken beter kan, het kan menselijker en socialer. Daarom is het ook voor Limburg belangrijk dat er een grote SP-fractie komt in de Provinciale Staten.

De Provinciale Statenverkiezingen zijn dubbele verkiezingen. De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van Provinciale Staten. De SP heeft nu vier zetels in de Eerste Kamer. Dat kunnen er flink wat meer worden als de SP groot wordt in de provincies.

De Eerste Kamer controleert de wetgeving en bepaalt mee welke ruimte de regering heeft om haar plannen uit te voeren. Een grote SP-fractie in de senaat kan in belangrijke debatten het verschil maken. Denk bijvoorbeeld aan het plan van het CDA om de morsdode Europese grondwet weer nieuw leven in te blazen. Of de discussie over de toekomst van de NAVO. Juist in dat soort zaken heeft de Eerste Kamer een belangrijke stem.

Ook indirect is de uitslag van de komende verkiezingen belangrijk voor de invloed die de SP kan uitoefenen. Bij nieuwe winst kunnen andere partijen steeds minder om de SP heen. Het laat zien dat de enorme winst die de partij in november bij de kamerverkiezingen geen eenmalige gebeurtenis was, en dat de SP definitief een grote partij met invloed is in de gemeenten, de Tweede kamer, de Eerste kamer én de provincie!

Daarom, NU zeker SP!

www.limburg.sp.nl

U bent hier