h

SP-ers bespreken programma en lijst Statenverkiezingen.

14 december 2006

SP-ers bespreken programma en lijst Statenverkiezingen.

Woensdagavond bespraken enkele Weerter en Nederweerter SP leden de concept kandidatenlijst en het concept verkiezingsprogramma voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart aanstaande.

Door de vervroegde kamerverkiezingen van 22 november is de periode tussen kamer- en statenverkiezingen erg kort geworden. Desondanks werd besloten een ledenvergadering uit te schrijven om de kandidatenlijst en het verkiezingsprogramma te bespreken. De SP is een democratische partij waarbinnen alle leden een gelijk recht op inbreng hebben bij dit soort zaken.

Op de concept verkiezingslijst zijn diverse Weerter en Nederweerter SP-ers te vinden. Zo staat Linda Haex uit Nederweert op een uiterst verkiesbare 4e plaats. Faisal Nasser uit Weert staat op plaats 21 en het nieuwbakken Tweede Kamerlid Paul Lempens, ook uit Weert, op de 29e plaats. De lijst werd zonder wijzigingen goedgekeurd.

Vervolgens werd het concept verkiezingsprogramma besproken, waarbij uiteindelijk een achttal wijzigingsvoorstellen, ook wel amendementen genoemd, door de leden samengesteld werden. De amendementen zullen door de programmacommissie beoordeeld worden.

Aanstaande woensdag vindt er een regioconferentie plaats waarop alle Limburgse afdelingen mondeling op de lijst en het programma kunnen reageren.

Voor het laatst bespraken de afdeling Weert en de in oprichting zijnde afdeling Nederweert samen het programma en de lijst. Over slechts enkele dagen, vanaf 1 januari, wordt de SP in Nederweert een zelfstandige afdeling. In het vervolg zal Nederweert dus zelf ledenvergaderingen als deze uitschrijven.

U bent hier