h

NEE tegen de IJzeren Rijn

14 november 2006

NEE tegen de IJzeren Rijn

STOP de IJzeren Rijn!Gisteravond vond in Weert een debat plaats over de IJzeren Rijn met vertegenwoordigers van de grote landelijke politieke partijen. Namens de SP was Tweede Kamerlid Arda Gerkens aanwezig.

Na een korte inleiding in de kwestie vond er een debat plaats tussen vertegenwoordigers van de SP, PvdA, CDA en VVD uit de Tweede Kamer, GroenLinks uit de Eerste Kamer, en een D66 kandidaat voor de aankomende kamerverkiezingen, plaats. Het thema van het debat was ‘kleur bekennen’. Alle partijen moesten nu maar eens duidelijk maken waar ze precies voor staan.

De partijen waren het echter vurig met elkaar eens. Over de stelling ‘komt er een IJzeren Rijn over het bestaande tracé, was het antwoord namelijk unaniem NEE, NEE, NEE.

Jammer genoeg verzandde de discussie (wellicht onder invloed van de aanstaande verkiezingen) vaak in partijpolitiek. Om dit te doorbreken riep SP-er Arda Gerkens op om tot een breed, door alle partijen gedragen a-politieke coalitie te komen, die zich hier ook daadwerkelijk voor inzet. Zo zou de Nederlandse politiek tot een definitief standpunt moeten komen tégen de IJzeren Rijn. Toch draaiden enkele partijen draaiden hier toch nog enigszins omheen en verzuimden haar verzoek duidelijk te honoreren tot ergernis van de zaal. Nu maar hopen dat ze zich evengoed aan hun woord houden over dat unaniem ‘nee’.

Wel een harde toezegging van alle partijen was dat ze zo snel mogelijk gezamenlijk het opknappen van het stukje IJzeren Rijn Budel-Weert gaan tegenhouden dat als aanzet zou kunnen dienen tot het opnieuw in gebruik nemen van het hele traject.

De zaal was overvol, in een naastgelegen ruimte stond een scherm voor de mensen die niet in de zaal pasten, en zo het debat ook konden volgen. Positief was het enorme verzet ook uit de zaal tegen de IJzeren Rijn en de vele kritische vragen die op de vertegenwoordigers werden afgevuurd. Niet alleen met het woord werd dit verzet duidelijk gemaakt, veel mensen uit de zaal hadden spandoeken en protestborden meegenomen, wat een bijna SP-achtig activisme opleverde.

Tot slot overhandigde de milieufederatie Limburg nog een flink pakket van 12.000 protesthandtekeningen aan burgemeester Niederer. Bovenop de door de gemeente verzamelde handtekeningen. Daarmee hebben nu al een dikke 31.000 mensen duidelijk NEE gezegd tegen de IJzeren Rijn.

U bent hier