h

'Fusiebesluit ziekenhuizen voorlopig van de baan'

4 september 2006

'Fusiebesluit ziekenhuizen voorlopig van de baan'

De ziekenhuisdirecties in Weert en Roermond zien ervan af om op korte termijn een besluit te nemen over een fusie van het St. Jans Gasthuis in Weert en het Roermondse Laurentiusziekenhuis. Het tekenen van een intentieverklaring daartoe vóór 1 september is van de baan.

Artikel in het Land van Weert

Over de ware reden waarom op dit moment niet tot besluitvorming wordt overgegaan doen beide ziekenhuizen nog al geheimzinnig. Een woordvoerder van het Laurentiusziekenhuis verklaart echter tegenover de media dat het uitstel alles te maken heeft met nieuwe financieringsregels waar Den Haag mee bezig is en met de marktwerking in de zorg en de rol van de zorgverzekeraars. Het gemeentebestuur van Weert en de cliëntenraad van het St. Jans Gasthuis schrijven daarentegen in afzonderlijke brieven dat de beide ziekenhuizen eerst nader onderzoek willen doen naar meerdere mogelijkheden van samenwerking.

In een intern visiedocument geven beide ziekenhuizen aan te streven naar één ziekenhuis met drie locaties, Weert, Roermond en een nieuwe derde locatie langs de snelweg A2. Daarbij maken de directies echter meteen de kanttekening dat hun eigen wens wel eens niet uit kan komen “vanwege landelijke ontwikkelingen op het gebied van regelgeving rond vastgoed in de zorg”. Bovendien werd erbij aangetekend dat één ziekenhuis met drie locaties de variant is met de grootste financiële risico’s. Eén nieuw ziekenhuis wordt omschreven als de meest efficiënte oplossing.

Bestreden
Zowel de Weerter als de landelijke SP ageerde de afgelopen twee weken fel tegen de fusieplannen van de ziekenhuizen in Weert en Roermond. De SP wil in Weert geen situatie als in Oss en Veghel, waar meteen na de fusie werd besloten om beide ziekenhuizen te sluiten en één nieuw ziekenhuis te bouwen langs de snelweg bij Uden, tussen beide steden in. De SP wil voorkomen dat het ziekenhuis in Weert uiteindelijk het loodje moet leggen ten gunste van één nieuw ziekenhuis in Roermond of ergens tussen Roermond en Weert in.

Het SP-kamerlid Agnes Kant wil van minister Hoogervorst van volksgezondheid weten of er garanties gegeven kunnen worden dat de ziekenhuizen in Weert en Roermond volwaardig behouden blijven. “Dat schaalvergroting efficiënter zou zijn, wordt in een rapport van het Sociaal Cultureel Planbureau bestreden. Daarin wordt geconcludeerd dat kleinere ziekenhuizen doelmatiger werken dan grotere. Door korte lijnen en minder bureaucratie en beter contact met bijvoorbeeld huisartsen wordt er juist vaak efficiënter gewerkt. Tachtig tot negentig procent van de ziekenhuiszorg, is basiszorg en dat kan prima in een kleiner ziekenhuis.”, verklaart het kamerlid Kant.

B&W van Weert hebben in een brief aan de Raad van Toezicht, directie en medische staf van het St. Jans Gasthuis hun bezorgdheid uitgesproken over de fusieplannen en het gewenste 3-locatie model. “Voorop staat bij ons dat tenminste het huidige voorzieningenniveau in Weert gehandhaafd blijft”, zo schrijft het stadsbestuur. Het heeft de ziekenhuisdirectie uitgenodigd om op 10 oktober in de raadscommissie welzijn een toelichting te komen geven “op de toekomstplannen, de noodzaak, gevolgen en mogelijke varianten”.

Ook de cliëntenraad van het Weerter ziekenhuis zegt te streven naar het behoud van het huidige niveau van ziekenhuiszorg in Weert.

Peter Clement

Naar de ziekenhuis actie-site!

U bent hier