h

Ziekenhuis moet naar haar klanten luisteren

18 augustus 2006

Ziekenhuis moet naar haar klanten luisteren

Comité Behoud Ziekenhuis Weert roept klanten van het St. Jans Gasthuis op om een verzoek te sturen naar haar vertegenwoordiging, de Cliëntenraad. Deze behoort haar achterban te raadplegen om te adviseren over de wens van het ziekenhuis om te fuseren met ziekenhuis Roermond.

Het St. Jans Gasthuis in Weert wil fuseren met het ziekenhuis in Roermond. Na de fusie zullen er naar verwachting snel plannen komen voor sluiting van het ziekenhuis. Dat moeten we niet laten gebeuren!

De Cliëntenraad van het ziekenhuis moet adviseren over de fusie, namens jou. Het lijkt de enige mogelijkheid om jouw mening, als bewoner van de regio Weert, te laten horen.

Hieronder een voorbeeld brief die je kunt ondertekenen, uitprinten en gratis (antwoordnummer) opsturen naar het ziekenhuis. Je kunt hem hieronder ook downloaden als Word-document
Doe dit snel, want eind augustus is de ondertekening van de fusie al gepland.
Stuur het bericht ook door naar je familie, vrienden en collega's. Vraag ook je huisarts en andere zorgverleners om zich uit te spreken tegen de fusie.


St. Jans Gasthuis
Secretariaat Cliëntenraad
Antwoordnummer 1073
6001 VB Weert

Betreft: fusie ziekenhuis, raadpleging achterban

Weert, [datum]

Geachte Cliëntenraad,

Het ziekenhuis in Weert is voor mij hét adres waar ik naartoe ga als ik een specialist of ‘gewone’ ziekenhuisbehandeling nodig heb. Ik las over de plannen tot fusie met het Laurentiusziekenhuis Roermond en maak me ernstig zorgen over het behoud van de huidige ziekenhuiszorg in Weert.
U als cliëntenraad vertegenwoordigt mij en u wordt gevraagd om – mede namens mij – een reactie op de fusieplannen te geven. Ik verwacht van u dat u mij betrekt bij het bepalen van uw reactie, en dat u één of meer openbare bijeenkomsten organiseert om de meningen van uw achterban te horen om daarop gebaseerd een standpunt kenbaar te kunnen maken aan de Raad van het Bestuur van het Sint Jans-Gasthuis.

Kunt u mij spoedig laten weten wanneer ik in de gelegenheid wordt gesteld mijn mening en verwachtingen kenbaar te maken?

Met vriendelijke groet,

[naam]
[adres]
[pc plaats]

Download bovenstaande voorbeeldbrief (MS Word DOC)
Discussie over fusie Ziekenhuis (weblog)
reactie van het ziekenhuis via de krant

U bent hier