h

SP-kamerlid Kant stelt vragen over fusie ziekenhuizen Weert en Roermond

12 augustus 2006

SP-kamerlid Kant stelt vragen over fusie ziekenhuizen Weert en Roermond

Het St. jans Gasthuis in WeertAgnes Kant van de SP-fractie in de Tweede Kamer heeft schriftelijke vragen gesteld aan minister Hoogervorst van volksgezondheid over de fusie tussen het Roermondse Laurentiusziekenhuis en het St. Jans Gasthuis.

De SP heeft grote bedenkingen bij deze fusie, omdat soortgelijke ontwikkelingen elders in het land al hebben geleid tot het verdwijnen van ziekenhuizen uit steden. De fusie tussen de ziekenhuizen in Oss en Veghel heeft er bijvoorbeeld toe geleid dat de ziekenhuizen in beide steden worden opgeheven, en er een nieuw ziekenhuis wordt gebouwd in Uden, tussen beiden in.

De SP wil van de minister weten of er garanties gegeven kunnen worden dat de ziekenhuizen in Weert en Roermond volwaardig behouden blijven.

Het St. jans Gasthuis in Weert

Schriftelijke vragen lid Kant (SP) aan de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de bestuurlijke fusie van de ziekenhuizen in Weert en Roermond

  1. Wat is uw reactie op de fusie tussen het St Jans Gasthuis te Weert en het Laurentius ziekenhuis in Roermond?
  2. Zijn er naast een bestuurlijke fusie plannen of gesprekken om over te gaan tot concentratie van de ziekenhuizen op een lokatie en/ of het inperken van de functies van een van de ziekenhuizen?
  3. Op welk moment, in het kader van de WTZi, wordt de Kamer op de hoogte gesteld van de plannen van zorginstellingen wanneer er sprake is van concentratiebouw of het inperken van functies van een van de fusiepartners?
  4. Beslissingen van welke aard zal de minister aan de Kamer voor leggen in het kader van het uitvoeringsbesluit ? Wordt de kamer bijvoorbeeld op de hoogte gebracht van besluiten over het sluiten van een afdeling in een ziekenhuis, het verdwijnen van een EHBO afdeling of een andere afdeling in een ziekenhuis of bij concentreren van meerdere ziekenhuislocaties naar 1 locatie?
  5. En op welk moment in de besluitvorming wordt de Kamer op de hoogte gebracht van die beslissingen?
  6. Kan de minister concretiseren wat hij met ‘tijdig aangeven’ bedoelt als er een beslissing over een belangrijke kwestie moet worden genomen? Bedoelt hij hier bijvoorbeeld mee dat er geen onomkeerbare beslissingen in belangrijke kwesties genomen worden voordat er de mogelijkheid tot debat is geweest?
  7. Zijn er op dit moment plannen van ziekenhuizen om over te gaan tot het sluiten van afdelingen of van een locatie of het concentreren van meerdere locaties naar 1? Zo ja, om welke en hoeveel ziekenhuizen gaat het?

Actie-site Ziekenhuis

U bent hier