h

SP informeert bewoners Stramproy

6 augustus 2006

SP informeert bewoners Stramproy

StramproyVoor de zomervakantie en het WK-voetbal bracht een groep SP-leden een bezoek aan Stramproy. Huis-aan-huis belden zij bij bewoners aan om een praatje te maken en te horen wat er leeft. Conclusie: Stramproy mag trots zijn op haar dorp. Naar aanleiding van de rondgang heeft de SP de Stramproyenaren gïnformeerd over enkele onderwerpen.

Het Kerkplein en de school

Er waren veel opmerkingen over de trage voortgang van de plannen rond het Kerkplein. In de raad hebben wij deze boodschap overgebracht en steun gekregen van andere partijen. Inmiddels is op 29 juni een extra informatie-avond gehouden door de gemeente. De SP heeft gepleit voor betere informatievoorziening, bijvoorbeeld middels huis-aan-huis nieuwsbrieven. Ook werd mede op ons verzoek toegezegd dat er meteen na de vakantie met de school tot een oplossing gekomen zou worden. We houden het scherp voor u in de gaten.

Verkeersveiligheid in de buurt / Julianastraat

Inmiddels is door de gemeente gestart met het inrichten van 30 kilometer-zones in de woongebieden van Stramproy. Dat is een verbetering.

De verkeersveiligheid van de Julianalaan speelt al jaren. Inmiddels is door het goede werk van de Dorpsraad bij de Provincie Limburg (de eigenaar van de weg) ook het besef doorgedrongen dat er oplossingen moeten komen om het gevoel van onveiligheid te verminderen.

Servicelijn van de gemeente Weert

In onze gesprekken kwamen vaak klachten over het onderhoud van stoepen en groen naar voren. Het is de bedoeling dat u deze klachten zelf meldt bij de Servicelijn van de gemeente. Telefoonnummer 575275. Onze ervaringen met deze lijn is dat klachten snel worden verholpen, of dat u minstens op korte termijn een antwoord op uw vraag krijgt.

Dorpsraad Stramproy

De resultaten van ons buurtbezoek hebben wij besproken met de Dorpsraad Stramproy. De prioriteiten die u als inwoner aangaf komen overeen met de zaken waar de Dorpsraad mee bezig is. Zij zien hierin een extra aansporing om door te gaan met het werk dat zij verzet.

De SP

Wij hopen dat we u met deze brief informatie hebben gegeven waar u iets aan heeft. In de gemeenteraad en daarbuiten zullen wij ons blijven inzetten voor de hele gemeente Weert, dus ook voor Stramproy. Schroomt u niet met ons contact op te nemen om zaken te melden die u vind dat de politiek laat liggen. Dat kan bijvoorbeeld via onze website. Voor meer informatie over de partij kunt u ook altijd e-mailen via weert@sp.nl of gebruik maken van ons postadres.

In mei was de SP een uurtje in een buurtje in Stramproy

U bent hier