h

Rood sein voor de ammoniaktrein

19 mei 2006

Rood sein voor de ammoniaktrein

Rood sein voor de AmmoniaktreinDe regering heeft de SP toegezegd eindelijk serieus werk te gaan maken van het terugdringen van het levensgevaarlijke transport van ammoniak. Minister Peijs en staatssecretaris Van Geel gaan onder andere kijken of het mogelijk is om de grote ammoniakstroom tussen Geleen en IJmuiden stil te leggen, door productie en verwerking bij elkaar te brengen.

Weerter SP-raadslid Herman Beuvens is blij met deze toezegging: “Enkele malen per week dendert er door Weert een levensgevaarlijke ammoniaktrein. Dit transport brengt onze inwoners totaal onnodig in gevaar. Wij hebben bij zowel het college als bij de regering dan ook aangedrongen op stopzetting hiervan. Hopelijk gaat dit er nu eindelijk van komen.”

De SP afdeling Weert heeft afgelopen januari samen met Tweede-Kamerlid Krista van Velzen en het milieu-alarmteam van de SP om aandacht gevraagd voor de machteloze rol van gemeenten als het om vervoer van ammoniak gaat. In samenwerking met de gemeenten werd het rapport ‘ammoniak, de risico’s en lokaal bestuur’ geschreven. Dit rapport is aan een aantal burgemeesters langs het ammoniakspoor aangeboden, waaronder burgemeester Niederer. Gezamenlijk ondertekenden de burgemeesters een manifest wat overhandigd werd aan staatssecretaris Van Geel.

SP Tweede-Kamerlid Van Velzen betreurt het dat de bewindslieden niet ingaan op de machteloze rol van gemeenten. Ook is niet expliciet ingegaan op de oproep van de SP om bewoners beter te kunnen informeren en aanscherping van de regels. Van Velzen zal dan ook vragen of deze aspecten alsnog meegenomen worden.

In het rapport van de SP staat dat er bij de gemeenten een alarmerend gebrek aan informatie is, dat er geen toereikende rampenplannen zijn en gemeenten hun inwoners niet tot slecht (kunnen) informeren. Met het comité ‘Rood sein voor de ammoniaktrein’ voeren lokale afdelingen van de SP al jaren acties om omwonenden van het spoor bewust te maken van de gevaren van ammoniaktransporten.

U bent hier