h

SP wil bezichting van Boostenvleugel Bisschoppelijk College

18 februari 2006

SP wil bezichting van Boostenvleugel Bisschoppelijk College

Boostenvleugel BCDe SP stelt voor om het Bisschoppelijk College een rondleiding voor de raad te laten verzorgen in de 'Boostenvleugel'. Dit om een oordeel te kunnen vormen over het College-besluit om dit gebouw geen monumentenstatus te geven.

Boostenvleugel BC
Aan de gemeenteraad van Weert

Betreft: Boostenvleugel Bisschoppelijk College

Weert, 18 februari 2006

Geachte raadsleden,

In een informatiebijeenkomst is op donderdag 16 februari een toelichting gegeven op het besluit van Burgemeester en Wethouders om de zgn ‘Boostenvleugel’ op het terrein van het Bisschoppelijk College niet op de gemeentelijke monumentenlijst te plaatsen. Dit om voldoende ruimte te laten voor de nieuwbouw van het Bisschoppelijk College en het open karakter van het gebied te behouden, gezien ook de uitbreiding van de KMS over de Nelissenhofweg heen. De wens is daarom om het gebouw te slopen, volgens de wethouder. De gymzalen worden wel voorlopig behouden.

Door de commissie is aangegeven dat het besluit van het College van B&W negatief wordt ontvangen. Behoud van het gebouw zal echter een behoorlijke vertraging in de plannen van het Bisschoppelijk College betekenen.

Boostenvleugel BC
Als je ziet wat er de laatste jaren aan mooie gebouwen is gesloopt, dan is het goed dat er kritisch naar sloop gekeken wordt. Daar komt bij dat het Boosten-gebouw van een bekende architect is. Aan de andere kant verschillen de smaken of het een “mooi” gebouw is. Uiteraard moet ook worden afgewogen wat het kost om het gebouw in een redelijke staat terug te brengen, gezien de slechte staat waarin het nu verkeert. Ook blijven er vraagtekens over de bruikbaarheid van het gebouw; het souterrain, twee lange smalle gangen.

De SP stelt voor om het Bisschoppelijk College een rondleiding voor de raad te laten verzorgen in de Boostenvleugel, dit om een oordeel te kunnen vormen dat kan helpen om een goed afgewogen oordeel te geven over het College-besluit.

Met vriendelijke groet,
Namens de Socialistische Partij afdeling Weert,

PPE Lempens
HJH Beuvens

U bent hier