h

SP-kamerlid biedt burgemeester Niederer ammoniakrapport aan

26 januari 2006

SP-kamerlid biedt burgemeester Niederer ammoniakrapport aan

Krista van VelzenGemeenten hebben niets te zeggen over het vervoer van ammoniak door hun wijken. Ze weten niet wanneer en hoe vaak de giftreinen langsrijden, omdat daarover geen informatie wordt verstrekt. Dat blijkt uit het onderzoeksrapport ‘Ammoniakvervoer, de risico’s en lokaal bestuur’ dat SP Tweede-Kamerlid Krista van Velzen maandag 30 januari aan gaat bieden aan de burgemeester van Weert.

Het SP Kamerlid zal om 11:30u naar het stadhuis van Weert komen met een brandweerwagen en het milieu-alarmteam van de SP, waar ze burgemeester Niederer het rapport zal overhandigen. De SP wil hiermee een steuntje in de rug geven aan de gemeente, die wél de risico’s van ammoniaktransporten door haar wijken moet verdragen, maar er verder niets over heeft te zeggen.

In het rapport, dat met de inbreng van de gemeente Weert is geschreven, wordt geconcludeerd dat er een alarmerend gebrek aan informatie is, dat er geen toereikende rampenplannen zijn en dat gemeenten hun inwoners niet tot slecht informeren. Van Velzen: ‘Het is volstrekt onbegrijpelijk dat gemeentes niet adequaat geïnformeerd worden over deze risicovolle transporten. Economische belangen mogen nooit boven de veiligheid van de bevolking gesteld worden.’.

De rol van gemeenten bij het vervoer van gevaarlijke stoffen is verwaarloosbaar klein. Nog alarmerender is dat bijna alle gemeenten aangeven geen toereikend rampenplan te hebben als ammoniak uit een tank zou lekken. Van Velzen: ‘De gemeenten werkten graag aan het onderzoek mee, omdat ze bij het Rijk al jaren tevergeefs aankloppen. Hun frustratie is groot, omdat ze er niets over te zeggen hebben. Dat de regering meer treinen wil laten rijden, maakt dat alleen maar erger’. Bij een groot ongeluk kunnen volgens risicoberekeningen tientallen doden en honderden gewonden vallen binnen een straal van 1400 meter.

De overbodige ammoniaktransporten door Nederland zijn de SP al jaren een doorn in het oog. Met haar comité Rood sein voor de ammoniaktrein voerde de lokale afdeling acties om omwonenden van het spoor bewust te maken van de gevaren van ammoniak. Van Velzen: “De huidige situatie is onhoudbaar. Staatssecretaris Van Geel en minister Peijs moeten eens luisteren naar de protesten van mensen die blootgesteld worden aan risico’s. Ik ga ervan uit dat de bewindslieden in het rapport aanleiding zien om DSM te dwingen de verwerking en productie van ammoniak samen te brengen zodat deze transporten overbodig worden.”

Van Velzen heeft er bij staatssecretaris Van Geel en bij ammoniakproducent DSM op aangedrongen de productie en verwerking van ammoniak bij elkaar te brengen.

De lokale SP-afdeling zal met enkele leden aanwezig zijn bij de aanbieden van het rapport.

rapport ‘Ammoniakvervoer, de risico’s en lokaal bestuur’

U bent hier