h

Politiek Café over de Zorg : donderdag 17 november in de Bosuil

14 november 2005

Politiek Café over de Zorg : donderdag 17 november in de Bosuil

Politiek Café 'De Tomaat'Op 17 november gaat politiek café 'de tomaat' over het thema 'Zorgen om de zorg'. Gasten zijn onder andere de Weerter wethouder Peeters (over de Wet Maatschappelijke Ondersteuning) en SP-kamerlid de Wit (over het nieuwe ziektekostenstelsel).

Scootmobiel, Rolstoel, Thuiszorg, Speelplaats, Sport, Hangplek etc.; de Wet Maatschappelijk Ondersteuning (Wmo) gaat er over en de gemeenteraad beslist straks hoe het geld moet gaan worden verdeeld. Hierover wordt de Weerter wethouder Peeters (VVD) door twee interviewers bevraagd.

Andere gasten in het politiek café zijn de coordinator van de zorgboerderij in Maarheeze en SP-kamerlid Jan de Wit. Hij zal in Politiek Café 'de Tomaat' een toelichting geven op de actie 'Noodrem' tegen het nieuwe ziektekostenstelsel. Ook zal hij hierover in discussie gaan met het publiek.

Wethouder Peeters wordt geinterviewd door Peter de Kievit en Neeltje van de Braak. De muziek zal worden verzorgd door Dolf Smolenaers (voorheen Jilt, nu the Feromones), ondersteund door een gitarist. Een columnist zal een kritische humorvolle blik werpen op het thema van de avond: 'Zorgen om de zorg'.

Plaats van handeling is wederom muziekcentrum 'De Bosuil' op Boshoven. De zaal is om 19.30 uur open.

U bent hier