h

Bouw voor de buurt op Oud-Fatima

4 augustus 2005

Bouw voor de buurt op Oud-Fatima

Oud-FatimaDe gemeente moet zich tot het uiterste inspannen voor de huurders in de Nieuwstraat van wie de woning door Wonen Weert wordt gesloopt. Voor de huidige bewoners zijn de koopwoningen waar zij voor moeten wijken onbetaalbaar. De SP is van mening dat huurders die op Oud-Fatima wonen daar moeten kunnen blijven wonen wanneer hun huidige woning wordt gesloopt. Daarom moeten zij nog vóór de sloop eerst een andere huurwoning onder de huursubsidiegrens op Oud-Fatima krijgen volgens het principe ‘Eerst bouwen, dan pas slopen’.

Wonen Weert heeft besloten de huurwoningen in de tweede helft van de Nieuwstraat te slopen en te vervangen door nieuwbouw. Waar eerder nog sprake zou zijn van gedeeltelijke verkoop en renovatie, heeft men toch besloten tot sloop, net als op de Spoorstraat. De Looimolenstraat zal worden gerenoveerd, volgens de plannen.

De SP heeft een sterke voorkeur voor renovatie in plaats van sloop. Raadslid Paul Lempens: ‘Daardoor hoeven de huidige bewoners niet te wijken voor koopwoningen die voor hen onbetaalbaar zijn. Bovendien blijven er dan in deze wijk, Oud-Fatima, in deze tijd van woningnood voldoende betaalbare huurwoningen beschikbaar.’ Volgens Lempens is het triest dat de bewoners nu de dupe van worden van slecht beleid van de verhuurder. ‘Ook op Oud-Fatima worden de problemen veroorzaakt door achterstallig onderhoud en de onvoldoende uitgevoerde ‘renovatie’ van eind jaren 70. Het is triest dat de bewoners, die daar niet verantwoordelijk voor zijn en jarenlang hun huur hebben betaald, daar nu de dupe van worden.’

Op grond van haar ervaringen verwacht de SP niet dat de gemeenteraad en B&W tegen dit voor huurders slechte sloopbeleid zullen ingaan. “Dat vinden wij uiterst betreurenswaardig aangezien het gemeentebestuur ook op zou moeten komen voor de belangen van de wat minder draagkrachtigen in onze gemeente”, aldus de socialisten.

In een brief vraagt de SP aan de gemeente er al het mogelijke aan te doen om te zorgen voor voldoende daadwerkelijk betaalbare woningen in de buurt voor de huidige bewoners. De sloopvergunning die door Wonen Weert is aangevraagd moet pas worden verleend nadat er een sociaal plan is vastgesteld en er gesprekken zijn gevoerd met alle individuele bewoners over hun woonwensen, zo vindt de SP.

U bent hier